Coachande förhållningssätt

Lär dig använda ett coachande förhållningssätt för att utveckla ditt ledarskap och dina medarbetares självledarskap.

fakta om ledarskap

Vidareutveckla ditt ledarskap

Upplever du en utmaning med att få gehör i ditt team eller vet du inte hur du ska bemöta dina medarbetare på rätt sätt? Oavsett om du är personalansvarig chef, teamleader eller coach så kommer du få stor nytt av det coachande förhållningssättet i ditt dagliga arbete. Under två dagar lär du dig både teoretiskt och praktiskt om det coachande förhållningsättet och hur och när du bäst använder det i ditt dagliga ledarskap.

Utbildningen innehåller bland annat följande:

  • Teori om coaching modellen GROW (NÖHRA)
  • Olika andra modeller för att få ut så mycket som möjligt av ditt coachande av olika individer i olika situationer
  • Ledarskapets olika roller
  • När är det lämpligt att coacha och när är det inte det
  • Öva på att coacha varandra med observatör
  • Två heldagar i en grupp på 10 till 16 deltagare med två erfarna kursledare

Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med ett efterföljande stödpaket innehållande individuell coaching baserat på tre, fem eller 10 extra coachtimmar. Ett utmärkt komplement för att få en flygande start i ditt nya coachande ledarskap.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev