Coachande förhållningssätt

Lär dig använda ett coachande förhållningssätt för att utveckla ditt ledarskap och dina medarbetares självledarskap.

fakta om ledarskap

Vidareutveckla ditt ledarskap

Upplever du en utmaning med att få gehör i ditt team eller vet du inte hur du ska bemöta dina medarbetare på rätt sätt? Oavsett om du är personalansvarig chef, teamleader eller coach så kommer du få stor nytt av det coachande förhållningssättet i ditt dagliga arbete. Under två dagar lär du dig både teoretiskt och praktiskt om det coachande förhållningsättet och hur och när du bäst använder det i ditt dagliga ledarskap.

Utbildningen innehåller bland annat följande:

  • Teori om coaching modellen GROW (NÖHRA)
  • Olika andra modeller för att få ut så mycket som möjligt av ditt coachande av olika individer i olika situationer
  • Ledarskapets olika roller
  • När är det lämpligt att coacha och när är det inte det
  • Öva på att coacha varandra med observatör
  • Två heldagar i en grupp på 10 till 16 deltagare med två erfarna kursledare

Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med ett efterföljande stödpaket innehållande individuell coaching baserat på tre, fem eller 10 extra coachtimmar. Ett utmärkt komplement för att få en flygande start i ditt nya coachande ledarskap.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev