Hur väl förberedda är ni när Covid-19 har blivit en del av vardagen?

Svenska samhället är i en krissituation med anledning av Covid19-viruset.

Denna situation medför inskränkningar i både din egna samt era medarbetares integritet såväl som att det skapar en oro som till största del bygger på den enskildes uppfattning om situationen. Kärnan i den enskildes uppfattning bygger på vilken information man nåtts av samt av vem. Därtill om man känner eller upplever trygghet i sin närmiljö – och en av de viktigaste närmiljöerna är just arbetsplatsen.

Med anledning av detta erbjuder Brilliant nu en unik och kostnadsfri undersökning:

  • Undersökningen innehåller 10 unika frågor
  • Undersökningen ger svar på hur väl rustade ni som arbetsgivare är, enligt era medarbetare, för att skapa trygghet, tydlighet och kunna utföra sitt arbete i en krissituation
  • Resultatet redovisas för varje enskild arbetsgivare som deltar
  • Möjlighet att jämföra ert resultat mot övriga organisationer
  • Undersökningen erbjuds till organisationer med 50 eller fler anställda

Resultatet kommer vara viktigt och kanske till och med vara avgörande för de analyser som kommer att göras för att förstå på vilket sätt samhället och arbetsgivarna kan vara ännu bättre rustade för eventuella liknande krissituationer i framtiden.

Ni har möjlighet att delta i undersökningen och därmed bidra till en av de största och kanske mest viktiga mätningarna över arbetsgivares arbetsmiljö i närtid. För att delta, anmäl din organisation via kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss!

Är du intresserad av att att göra en COVID-19 mätning, fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev