Blogg

Vilken roll spelar medarbetarna för medborgarnas syn på sin kommun?

Av

Bra kundupplevelse

Vi har tidigare berättat om Medborgarpulsen – Brilliants årliga rapport som kartlägger hur Sveriges medborgare upplever kontakten med sin kommun. För att göra kartläggningen så användbar som möjligt för kommunerna att agera på har vi delat in rapporten i fem delar;

  • Digitala tjänster – Vad tycker medborgarna om kommunens digitala tjänster?
  • Kommunala tjänster – Varför kontaktar medborgarna kommunen?
  • Tid – Vad tycker medborgarna om tidsperspektiven relaterat till sin kontakt?
  • Handläggaren – Vad tycker medborgarna om kontakten med en specifik handläggare?
  • Upplevelsen – Vad tycker medborgarna i största allmänhet om kontakten med sin kommun?

Precis som i den privata sektorn kräver medborgarna service i världsklass, smidig ärendehantering och att skattepengarna används på ett så kvalitativt sätt som möjligt och som kommer medborgarna till gagn. Kartläggningen visar att den enskilda medarbetaren på kommunen här spelar en otroligt viktig roll. Hela 78 % av de 4 112 analyserade kommentar från medborgare som handlade om kontakten med en enskild person är positiva vilket spiller över på helhetsupplevelsen.

Engagerade medarbetare är en nyckel för att skapa en framgångsrik verksamhet. Det är medarbetarna på kommunens kontaktcenter som varje dag möter medborgarna. Om man vill bli en hållbar kommun och verksamhet är dialogen med medborgarna en viktig del att prioritera.

Ladda ner rapporten för att ta del av hela resultatet och få tips på hur ni kan förbättra er dialog med medborgarna HÄR.

Här kan du även läsa mer specifikt om hur de digitala tjänsterna upplevs.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?