Blogg Ledarskap

Vilka frågor är det som High Performing Companies är så duktiga på för att bli attraktiva arbetsgivare?

Av

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett hett ämne nu när många byter jobb och ”The Big Quit” är på tapeten. Vad är det då de attraktiva arbetsgivarna är så bra på? Vilka frågor är det som de är duktiga på att driva och som deras medarbetare tycker är viktiga?

Jag bad vår analytiker Hugo van Hengel titta närmare i Brilliants databas och zooma in på våra High Performing Companies, de 10% av organisationerna som har högst värden i vår data. Vad som sticker ut är att eNPSen ligger mycket högre generellt hos dessa organisationer jämfört med vårt generella BM. High Performing Benchmark ligger på 55 i medel på eNPSen jämfört med 14 i medel i vårt generella Benchmark. Det berättar att de organisationer som är High Performing lyckas vara en attraktiv arbetsgivare i större grad än andra.

Men vad gör de då och vilka frågor har högst korrelation till eNPSen? Hugo, vår analytiker fick återigen dyka ner i databasen och titta vad han kunde hitta och hans findings är minst sagt intressanta och går i linje med vår upplevelse när vi organisationsutvecklare är ute hos våra kunder och presenterar vår analys av deras medarbetardata.

Det här korrelerar högst med eNPS

Det visar sig att de frågor som är allra viktigaste för medarbetarna (högst korrelation med eNPSen) är:

  • om man är stolt över att jobba i organisationen
  • om det är kul att gå till jobbet
  • om man känner sig motiverad

Dessa frågor har vi sett förut och de toppar alltid, men har blivit ännu viktigare under pandemin. När vi fortsätter att titta så kan vi konstatera att det är skett en viss förändring och att frågor som handlar om hur ledningen leder organisationen, om organisationens värderingar genomsyrar arbetet inom organisationen, om medarbetare är beredda att anstränga sig lite extra för att organisationen ska bli mer framgångsrik och att organisationens utvecklas för att möta framtidens förändringar har blivit starka motivatorer till att tycka att ni är attraktiva arbetsgivare.

Läs mer om eNPS här!

Ledningens roll har blivit viktigare och att värderingar skall genomsyra arbetet är viktigare och att organisationen tydligt utvecklas för att möta framtiden är också viktigare nu än förut – dessa tre hänger ihop och det är dessa tre som jag själv ser hos kunder nu i vår som starka ”drivers” för engagemang och eNPS – i mycket större utsträckning än förut.

Vad betyder då detta? Ja, något har hänt under pandemin och vi människor har påverkats och börjat reflektera mer om vad som är viktigt – hur länge detta varar, ja det vet vi inte men det är här och nu och ska vi kunna nå våra mål 2022 så är det dessa spelregler som gäller för att attrahera och behålla våra stjärnor som ska göra jobbet och nå våra mål!

En personlig spaning är att frågorna som rör ledningens ledarskap och ledningens kommunikation ofta väcker känslor när jag är i ledningar och presenterar. Frustration uttrycks och diskussionen om att man ”informerar och informerar men det blir aldrig nog eller bra” kommer ofta upp.

Det kan jag förstå, men efter att ha jobbat mycket med mellanmänsklig kommunikation så kan jag säga att en av utmaningarna är att ledningar och medarbetare pratar olika språk. Ledningen pratar om en sak, på sitt språk och medarbetarna lyssnar på andra saker än vad de får höra. Här möts inte sändare och mottagare. Särskilt om det handlar om förändringskommunikation. Det kan jag prata länge om men parkerar detta nu och återgår till vad ledningen mer bör fokusera på framåt för att lyckas påverka sina medarbetare och stärka bilden av att vara en attraktiv arbetsgivare.

På Brilliant har vi lanserat ett Ledningsindex i syfte att kunna underlätta för ledningen att hålla koll på hur de lyckas i dessa svåra frågor. Om det nu är så att det är viktigt för att attrahera och behålla talanger så måste nästa steg tas i dessa frågor – vad kostar annars en tom stol?

Att medarbetare känner förtroende för en ledningsgrupp är avgörande för långsiktig framgång. Tydlig och ärlig kommunikation i kombination med en förmåga att styra organisationen i en ständigt föränderlig värld är viktiga dimensioner.

Brilliants Ledningsindex består av fyra frågor som berör:

  1. Tycker man att organisationen leds väl?
  2. Ledningens förmåga att kommunicera internt?
  3. Förmedlar ledningen är tydlig bild av vart man är på väg?
  4. Upplever man att organisationen hänger med i de förändringar som sker i omvärlden?

På detta sätt kan ledningen följa sin egen utveckling i sin egen organisation men även jämföra med olika typer av benchmark för att förstå hur det ser ut hos andra. Ett sätt att försöka konkretisera denna svåra utmaning.

Att mäta löser inte alls alla problem men det gör att vi kan få en karta att följa, ett databaserat beslutsunderlag så att vi prioriterar rätt frågor för just vår organisation just nu och att även se om vi går åt rätt håll.

Att jobba med värderingar är också viktigt nu. Att bryta ner dem till konkreta framgångsexempel, att hitta lyckade historier som era medarbetare gör och synliggöra dem när de lever värderingarna på olika vis. En slutsats är att kommunikation, trovärdighet, meningsfullhet och tydlig och trygg ledning mot framtiden har aldrig varit så viktig som nu! Så vad blir ert nästa steg för att möta detta?

Vill du har hjälp med att jobba med ert Employer Brand, att öka er attraktivitet som arbetsgivare och att ni vill ha någon som stöttar er med vad ni bör agera på av all data ni samlar in så hör gärna av er till mig och mitt team! Vi älskar att hjälpa våra kunder att prioritera och agera på rätt frågor och på rätt sätt över tid för att ni ska kunna nå den förändring ni behöver göra!

Nyfiken på att höra mer? Kontakt mig gärna på marie.herlitz@brilliantfuture.se så tar vi en digital kaffe och hittar ett samarbete framåt för att stärka ert eNPS och förtroende för ledningen!

 

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev