Blogg

Varför ska ni göra en pulsmätning?

Av

Syftet med att göra en medarbetarundersökning är att nå förändring som hjälper er att nå era mål – genom att ge medarbetarna rätt förutsättningar att ta er dit. Men förändring är inte snutet ur näsan. För att uppnå syftet (förändring och engagerade medarbetare) kan man vara hjälpt av att mäta ofta, sk pulsmätningar.

Varför?

  • Det som mäts och följs upp blir gjort! Våra beteenden styrs i mest av det som händer efter beteendena – konsekvenserna. Att uppmana människor att förändras räcker inte. Inom forskning pratar man om att konsekvenserna styr till 70%. Att mäta är en konskevens som gör att det märks om chefer och medarbetare jobbat med att förändra sina beteenden eller inte. Det gör arbetet med mjuka värden tydligt och konkret och chefer och medarbetare kan se hur deras arbete ger resultat.
  • Ni får tidiga varningssignaler: Att hålla koll på hur engagemanget utvecklas handlar om organisationens framtid. I rapporten Human Capital Trends beskriver Deloitte frekventa engagemangsmätningar som ett fönster till organisationens framtid. Engagemanget fångar organisationens hälsa, dess potential att ta sig an framtida utmaningar och medarbetarnas förändringsvilja. Att tidigt se om det börjar dippa i någon del av organisationen ger en möjlighet att agera innan det är försent.
  • Ni kan utvärdera era insatser: En stor undersökning är bra för att identifiera bakomliggande drivkrafter till engagemang så att ni lättare kan förstå vad ni behöver arbeta med. Efter det måste man  sätta in åtgärder om man vill påverka nyckeltalen. Men hur vet man att man förändrar rätt saker? Att mäta ett litet antal återkommande frågor, t.ex ett utvalt index, gör att ni följa utvecklingen från mätning till mätning. Då kan ni se vilken effekt era insatser ger och skruva och förbättra om ni inte når dit ni vill.
  • Ni kan hålla koll på fokusområden: En pulsmätning är lättare för organisationen att genomföra och är samtidigt ett tillfälle att ställa någon eller några extra frågor om ett område som är viktigt för er organisation just då. För att ge underlag för vidare arbete eller få kvitto på att organisationen är med på tåget.

Pulsmätningar ger en känsla av ständig aktivitet. Genom kommunicera vilka insatser ni gör och att de kommer ur resultatet av undersökningarna tillsammans med att mäta och berätta om vilka effekter det ger skapar ni momentum i arbetet. Samtidigt signalerar ni att ni är ett företag som lyssnar på medarbetarna och att deras åsikter är viktiga – och påverkansmöjligheter är en av de viktigaste drivkrafterna bakom engagemang.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev