Blogg

Våga säg ”Jag vet inte” och ta vara på medarbetarnas kreativitet

Av

Vissa samband är lättare än andra att förstå – som att ett företags förmåga att ta vara på medarbetarnas idéer och förslag hänger ihop med lönsamhet. Grafen ovanför visar hur stor skillnad det är mellan de företag där medarbetarna upplever att deras idéer genomförs och att de får gehör för sina ideér jämfört med de som företag som är sämst på det.* Jag tänker att kopplingen handlar om att dra nytta av medarbetarnas unika kunskap om själva verksamheten. Medarbetarna kan varje dag se nya möjligheter till förbättringar i arbetssätt och i att göra kunderna gladare – antingen kan företag uppmuntra och dra nytta av idéerna, eller så kan rigida regler och strukturer trumfa. Grafen talar sitt tydliga språk om vilken strategi som verkar bäst.

Stora Enso som jobbar för att öka sin innovationskraft i sitt företag gör det genom att fokusera på chefernas ledarskap. En viktig del av det ledarskap de försöker utveckla handlar om att träna cheferna (i hela organisationen) i att våga säga ”Jag vet inte”. När chefer ber om hjälp skapar det rum för delaktighet, men för vissa chefer kan det vara en stor utmaning att släppa kontrollen och visa att man som ledare inte sitter inne med alla svaren.

Läs mer om Stora Ensos tio insikter från att driva en innovationsfokuserad transformation

Att hjälpa cheferna att övervinna det kan handla om att bryta ner vad som menas med ett inkluderande ledarskap i fler konkreta exempel än bara ”Jag vet inte”. Det kan också handla om att sprida kunskap om de positiva effekter det kan ha att våga bjuda in medarbetarna att tycka till. Genom att t.ex. mäta ledarskapet i en 360 mätningar (som Stora Enso genomförde i början av sitt transformationsprojekt) kan även chefer få hjälp att fokusera på det just dem behöver för att utvecklas. Ett ledarskap som förmår ta vara på medarbetarnas idéer är bra på att tydligt kommunicera företagets riktning, och ger medarbetarna utrymme att hitta på vägarna som tar organisationen dit.

 *Analysen är baserad på data från 2014 och 2015 och gjord på 49 företag i vår databas samanalyserat med ekonomisk data från Bisnode och är hämtad från företagens årsredovisningar. Lönsamhet mäts här som vinstmarginal. Grafen visar de 25% av företagen med högst respektive lägst värden på frågan ”Blir idéer och förslag som framförs i arbetsgruppen genomförda?” analyserat mot lönsamhet.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev