Blogg Medarbetarupplevelse

Vad säger våra kunder, är de redo för arbetslivet efter pandemin?

Av

Nyligen bloggade vi på Brilliant om vår nätverksträff under rubriken ”Mid Corona – Livet på andra sidan”, där Kairos Future presenterade en stor studie om arbetslivet under och efter pandemin. En sådan studie är så klart mycket intressant, men det är också våra kunders bild av hur det sett ut på deras arbetsplatser och hur de tänker att återgången till det nya normala kommer bli.

I nätverksträffen representerades våra kunder av organisationer som tilldelats utmärkelser i Brilliant Awards. Som konsult inom Brilliant Professional Services hade jag förmånen att sitta med i ett breakout room, där dessa kunder delade med sig av sina egna erfarenheter och tankar om vägen framåt.

Några av de lärdomar som delades kring arbetslivet under pandemin var exempelvis:

  • När Corona slog till gick det fort att ställa om och bli mer digital.
  • Det har varit svårt att ha en gemensam strategi i organisationen för hur arbetet ska skötas på distans. Här har krävts flexibilitet och lokala lösningar, ibland anpassade till vad som funkar bäst för varje enskilt team.
  • Hybridmöten, där några är på plats och några på distans, är också svårt. Lättare då att alla kör digitalt, även om de sitter i samma kontorsbyggnad.
  • Distansarbetet har gjort att man jobbar mer i silos.
  • Onboarding av nya medarbetare har varit svårt digitalt. Många har kört onboarding på plats på kontoret. Det är då lättare att lära känna kollegor.
  • Det har varit viktigt att fortsätta mäta arbetsmiljö och hur medarbetare och chefer mår, även under pandemin.

Framåt gick tankarna så här:

  • Det kommer säkert bli färre resor över dagen för att träffa kunder, det är mer effektivt med teamsmöten, och miljöaspekten spelar också allt större roll.
  • Interna stormöten där mycket information ska spridas kommer också fortsättningsvis skötas digitalt. Det blir mer effektivt än att försöka trängas i gemensam lokal.
  • Inför det nya normala kommer det sannolikt bli en mjuk återgång, med 2-3 dagar i veckan på kontoret för de som har möjlighet att även jobba på distans.

Vad får du för tankar när du läser det här? Känner du igen dig från de erfarenheter ni dragit på din arbetsplats? Hur ser er plan ut för vägen framåt? Kanske behöver ni stöd i att stötta cheferna i den här viktiga processen. Tveka inte att höra av dig för att bolla olika upplägg som passar i just er situation.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev