Blogg Medarbetarupplevelse

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Av

||||

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten.

Studien och resultatet baseras på data från 87 företag och stödjs på undersökningar där arbetsmiljöfaktorer kopplats till lönsamhet. Undersökningarna i studien visar bland annat att chefer med undermåliga ledaregenskaper påverkar lönsamheten för företag negativt. Resultatet visar på väldiga skillnader beroende på hur personalen bedömer företagets ledarskap.

Studien innehåller därtill analyser och ger insikter om:

  • Företag med ett bra ledarskap är mer lönsamma året efter
  • Lönsamheten är högre när cheferna ger regelbunden feedback till sina medarbetare
  • Tydliga förväntningar från chefen är viktiga för en effektiv verksamhet
  • Verksamheter med en bra ledning är mer lönsamma

Några av slutsatserna som går att dra är att dåligt ledarskap kräver insatser och tid. Det krävs att man vågar tänka annorlunda och målsätter på exempelvis engagemang istället för den korta lönsamheten. Åtminstone under en period måste man våga bortse från sista raden. Vi uppmärksammar därför även några viktiga parametrar att tänka på för att ledarutveckling verkligen ska ge effekt.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev