Blogg Kundlojalitet

SKR tillsammans med Brilliant – kommunerna som ger bäst service

Av

Brilliant

En ny nationell servicemätning som är genomförd av SKR tillsammans med Brilliant visar vilka kommuner som ger bäst bemötande och gör det enkelt för invånarna att få hjälp, enligt invånarna själva.

Undersökningen är baserad på kvantitativ data och visar även vilka ärenden som kommuninvånarna är mest nöjda med.

Falkenbergs kommun, Storumans kommun och Älmhults kommun är de kommuner som invånarna tycker det är enklast att få hjälp av visar kartläggningen som bygger på över 23 000 enkätsvar. Undersökningen mäter invånarnas upplevelse av kommunernas service och bäst resultat får lågpendlings- och landsbygdskommuner i undersökningen.

– En krånglig upplevelse skapar stor frustration när man vill ha hjälp från sin kommun. Syftet med den här kartläggningen är att bidra till bättre medborgarservice i hela landet, och att allt fler kommuner väljer att samla in feedback från invånarna är ett viktigt steg mot mer medborgardrivna organisationer. Med hjälp av data kan kommunerna lättare agera för att förbättra sin service. Ska kommunerna klara av sitt uppdrag i framtiden med allt större krav krävs det att många kommuner effektiviserar interna processer, nyttjar digitaliseringens alla fördelar och organiserar sig så att det är lätt att göra rätt för invånarna, säger David Scharfstein, affärsområdeschef offentlig sektor på Brilliant Future.

Kartläggningen visar även vad invånarna tycker om kommunens serviceärenden i frågor som bland annat utbildning, vård, näringsliv, kultur och miljö. Minst nöjda är invånarna i genomsnitt med serviceärenden som rör gata, park och trafik, miljöfrågor samt vård och omsorg. I snitt är invånarna i regel mer nöjda med den ärendeservice som kommunerna erbjuder i frågor som gäller vatten och avfall samt kultur och fritid.

Susann Pettersson, Kommunchef, Älmhults kommun

– Vi har fyra väldigt bra kommunvägledare i vårt servicecenter och vi fokuserar mycket på bemötande i våra kontakter, oavsett om det är i telefon, e-post eller annan kanal. Vi tänker och pratar också service genom hela kedjan och släpper inte ett ärende utan att ha säkerställt att invånaren fått återkoppling, säger Susann Pettersson, kommunchef på Älmhults kommun.

Lista – kommunerna som ger bäst service

1. Falkenbergs kommun

2. Storumans kommun

3. Älmhults kommun

4. Skara kommun

5. Tjörns kommun

Läs mer om mätningen på SKRs hemsida

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev