Blogg

SFM har utsett Årets förmedlardisk 2019!

Av

Varje år utser Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) vilka av Sveriges försäkringsbolag, som enligt SFMs medlemmar, är bäst på att leverera en bra kundservice via företagens förmedlingsdiskar inom försäkringskategorierna Sak och Liv. Vi på Brilliant har fått äran att genomföra undersökningen som ligger till grund för resultatet. Resultatet baseras på en rad olika parametrar så som till exempel tillgänglighet, engagemang, kompetens, enkelhet, produkterbjudande och prisbild.

Gemensamt för både Sak och Liv är huruvida de upplevs som enkla att arbeta med vilket visar sig vara det absolut viktigaste för att bli årets förmedlardisk enligt SFMs medlemmar. Inom begreppet enkelhet ryms flera olika parametrar. Det kan exempelvis handla om hur enkla produkterna är att använda och förstå, hur tillgängliga man är som förmedlardisk eller vilket engagemang som finns samt hur lösningsorienterad man är.

För att bli årets förmedlardisk krävs det dock att man ligger i toppskiktet inom alla områden. Varje område är viktigt för att få ett så högt helhetsbetyg som möjligt även om vissa delar är viktigare än andra. Av förmedlardiskarna som bedömdes i årets undersökning upplevs majoriteten av dem som förhållandevis enkla, dock finns det fortfarande mycket kvar att förenkla.

Liv: ca 60 % av företagen fick 4 eller 5 (av 5 möjliga) i enkelhet
Sak: ca 53 % av företagen fick 4 eller 5 (av 5 möjliga) i enkelhet

Här är försäkringsbolagen med bäst förmedlingsdiskar enligt SFM:s medlemmar:

– Försäkringsförmedlarna har fått en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en starkt ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt till nytta för kundernas upplevelse. Inom SFM tycker vi det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch! Vi har därför tagit initiativet till att i år ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer där de betygsätter de olika förmedlardiskarna på de faktorer man tycker är viktigast för en positiv kundupplevelse. Rapporten ligger sedan till grund för ”Årets förmedlardisk” men ska också ge återkoppling till försäkringsbolagen hur man kan bli en bättre partner till försäkringsförmedlarna, säger Karin Lindblad, vd, SFM.

Vill du ta del av hela rapporten, och fördjupa dig i resultatet och vilka försäkringsbolag som bedömdes, hittar du det här.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts i mars 2020 av Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) tillsammans med Brilliant. Det var 804 stycken som svarade på enkäten och undersökningen är baserad på 702 fullständiga svar och sammanlagt 5 152 bedömningar av försäkringsförmedlare inom kategorierna liv och sak. Syftet med undersökningen var att kora försäkringsbolaget med bäst förmedlingsdisk och att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som leder till en positiv upplevelse.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev