Blogg

Så undviker (och upptäcker) ni kränkande särbehandling

Av

gruppstorlek

Som arbetsgivare har man, utöver sitt eget samvete och moraliska kompass, enligt Arbetsmiljölagen en skyldighet att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Lagen kräver att arbetsgivare har en policy och en handlingsplan med tydliga rutiner för hur man som chef eller drabbad ska agera. Men även om man anser sig ha papperna på plats, betyder det nödvändigtvis inte att det fungerar i praktiken.

För hur ska man egentligen som arbetsgivare gå tillväga för att förebygga missgynnande arbetsförhållande? Ett första steg är att börja mäta hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Ett steg som hjälper organisationer att jobba proaktivt med dessa frågor och inte agera först när olyckan är framme.

Vi har många års erfarenhet av att mäta trakasserier på arbetsplatsen och vi har nu även utökat vårt produktutbud för att mäta kränkande särbehandling.

I den nya mätningen kommer ni att kunna kartlägga om och var det förekommer kränkande särbehandling, utreda om de anställda vet vart de ska vända sig och följa upp om anmälningarna faktiskt leder till någon förändring.

I mätningen ställs frågor kring:

 • Lika möjligheter och skyldigheter
 • Jargong
 • Kränkande särbehandling (mobbing, diskriminering och sexuella trakasserier)
  • Vilken typ av kränkning upplevde man?
  • Vilken är den upplevda grunden för kränkning?
  • Vem var det som kränkte (kollega/chef/extern)?
  • Har händelsen anmälts?Har anmälan lett till åtgärd?
 • Vet man vem man ska vända sig om man blivit utsatt ser någon annan bli utsatt?
 • Tilläggsfrågor om våld eller hot om våld

Om du har frågor angående vårt nya erbjudande är du mer än välkommen att hör av dig till mig sofie.johansson@brilliantfuture.se

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev