Blogg

Så tycker vi om Sveriges kommuner

Av

Mossiga, bakåtsträvande och långsamma är åsikter många av Sveriges kommuner historiskt har fått höra – men inte längre. Det visar vår årliga rapport, Medborgarpulsen, som kartlägger medborgarnas upplevelse av servicen från kommunernas kontaktcenter.

Att ha en hög nivå på sin kundservice är avgörande för en organisations framgång, inte minst i landets kommuner – organisationer vars arbete går ut på att attrahera, behålla och utveckla goda relationer med invånarna. Allt fler kommuner väljer att arbeta strategiskt för att kartlägga sin medborgarservice och samla in feedback från invånarna vilket är ett viktigt steg mot mer medborgardrivna organisationer. Med hjälp av vårt verktyg och data kan de lättare navigera och agera på den feedback de får in från sina invånare.

Vår årliga kartläggning Medborgarpulsen som baseras på drygt 20 000 svarskommentarer visar att landets invånare är nöjda med medborgarservicen från Sveriges kommuner. 85 procent av svaren som rör bemötandet från kommunernas kontaktcenter är positiva, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan coronapandemin. Medborgarnas inställning till kommunernas väntetider har gått framåt med 18 procentenheter under pandemin och totalt är 75 procent av svarskommentarerna positiva till väntetiderna.

Studien går att ladda ner i sin helhet här.

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med er medborgar- eller kundservice? Kontakta oss här!

Om Medborgarpulsen:

  • Brilliant Future Sverige kartlägger årligen medborgarnas upplevelse av hur kontaktcentren i Sveriges kommuner hanterar den kommunala medborgarservicen.
  • Kartläggningen är genomförd i 33 svenska kommuner och totalt har 20 740 kommentarer från medborgare över hela Sverige analyserats.
  • Kartläggningen är baserad på fem områden: digitala tjänster, väntetid, kommunvägledarens bemötande, kommunala tjänster och allmän upplevelse.
  • Enkäten har skickats ut via uppringande telefoni där medborgaren får svara på 5–8 frågor och betygsätta med knapparna på sin telefon.
  • Medborgarna har också haft möjlighet att som avslutning spela in en muntlig ljudfil där Artificiell Intelligens (AI) har använts för att analysera kommentarerna.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev