Blogg

Reflektion efter konferensen Engage Europe 2012

Av

Nyss hemkommen från Amsterdam och konferensen ”Engage Europe 2012” har jag reflekterat över hur man arbetar med engagemang i olika globala organisationer.

Presentationer från företag som KLM, Rentokil och IKEA väckte insikt om utmaningar inom olika branscher. Hur utvecklar och behåller man engagemanget bland medarbetare inom en krisdrabbad bransch? Hur når man engagemang hos medarbetare som arbetar inom oglamorösa områden som städservice, sanering och skadedjursbekämpning? Hur attraherar och behåller man lokala talanger på tillväxtmarknader som Ryssland och Indien?

Fons Trompenaars, välrenommerad holländsk författaren och teoretiker inom interkulturell kommunikation och management, slog fast sin antites; engagemang kan inte existera utan att det samtidigt finns oengagemang. Först då kan man identifiera vilka faktorer som skapar engagemang i företaget.

Vissa presentationer gav upphov till nya idéer hur man kan arbeta med engagemang, medan annat kändes välbekant och stärkte mig i min uppfattning att vi på Brilliant arbetar åt rätt håll. Alla var överens om att det lönar sig att aktivt arbeta med engagemang då vinsterna är många.

De globala drivkrafter för engagemang som presenterades stämmer väl överens med Brilliants egna erfarenheter både i vår egen organisation och hos kunderna.

Det här driver engagemang:

  • En tydlig och utmanande vision för företaget 
  • Förtroende för ledningen och ledarskapet
  • Feedback och uppskattning för sin prestation
  • Möjlighet att utvecklas
  • Känna stöd, inkludering, möjlighet att påverka (särskilt i förändringstider)
  • God kommunikation från ledningen

Engagemang genom sociala medier och koppling till styrkort

En av de viktigaste lärdomarna var att använda sociala medier för att öka medarbetarnas engagemang. Information och attitydspridning via t ex facebook, bloggar, twitter läses och går snabbare än om samma kommunikation görs via traditionella kommunikationskanaler som t ex intranätet.

Den andra lärdomen var att koppla engagemang till företagets styrkort för att visa länken mellan HR verksamhet och affärsresultat. Genom att inkludera resultat på engagemang med andra verksamhetsdata (t ex försäljningssiffror, sjukfrånvaro, personalomsättning, NKI, risk, marknadsandel, mystery shopper …) blir det tydligt hur HRs investering och prestation driver affärsresultat.

Konferensen blev en bekräftelse på att Brilliant ligger långt fram vad gäller lösningar hur man mäter, driver och utvecklar engagemang hos medarbetarna.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev