Blogg

Rätt tid för effektivisering

Av

Nu är det dags att starta effektiviseringsprojekten som ska leda till framgång 2010. Under 2009 har företagen kostnadsbesparat, omorganiserat och slimmat sina organisationer. Nu har de rätt personalstyrka, frågan är hur ledningsgrupperna ska ena dess kraft för att nå företagens mål under 2010.

De flesta företagsledare vi möter vill satsa på fortsatta effektiviseringar och ökad försäljning. Jag är övertygad om att företagens framgångar är beroende av effektiviseringsprojekt och om de utförs väl kommer de att leda till ökad försäljning

När färre anställda ska utföra fler arbetsuppgifter på mindre tid kan man inte arbeta enligt de gamla processerna. Då måste man engagera medarbetarna för att finna smartare sätt att arbeta på.

Medarbetarnas engagemang är framförallt beroende av att de har förtroende för ledningen, det finns en känsla av framåtanda på företaget och chefens förmåga att involvera dem i processen

De företagsledningar som har agerat snabbt för att anpassa organisationen till lågkonjunkturen och dessutom har lyckats kommunicera väl med medarbetarna har fått ett ökat förtroende under 2009. Andelen medarbetare som känner att företaget har en stark framåtanda ökade i slutet på 2009. De väntar på direktiv för att föra företaget till framgång under 2010. De kommer att engagera sig när ledningen initierar ett effektiviseringsprojekt

De projekt som initieras av ledningen, drivs av cheferna och involverar medarbetarna kommer att ge snabba resultat. Företagets medarbetare kommer att enas kring målen, om det är ökad försäljning ledningen vill ha, så kommer de att få det.

Peter Bolinder
Netsurvey

*enligt våra analyser baserade på information från Brilliants analysdatabas

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev