Blogg

People Analytics på allas läppar

Av

Under de två dagarna Unleash pågick i Paris var People Analytics ett återkommande tema. Alla ville snurra data och få den visualiserad och förstådd på ett sätt som passar just dem och deras organisation. Fullt förståeligt. Men vad gäller för People Analytics i framtiden? För oss är det det som är det mest intressanta – framtida trender och behov. Jag vill lyfta två intressanta perspektiv:

1. Att bara snurra traditionell data (HR-data, engagemangsdata etc) har blivit mainstream. Det man ser ett ökat behov av är att inkludera icke-traditionell data i snurran. Genom att exempelvis inkludera data kring lönsamhet, innovationstakt eller kring hur man kommunicerar kan man öka värdet av sina analyser väldigt mycket. Man kan sätta det i ett helt annat sammanhang, förstå samband och konsekvenser. Kan man exempelvis visualisera att utveckling och sälj sällan kommunicerar med varandra, kan man förstå varför företaget inte alltid är alignat och att alla inte alltid upplevs gå åt samma håll med samma energi?

2. Intressant är också – vad är målet med People Analytics? Man kan snurra data framåt och bakåt och få fram massor av intressanta findings. Data kan ge intressanta insikter och kunskaper om sin organisation och sin personal. Men för att man ska få till någon förändring måste allt datasnurrande leda till actions. Och actions som ger någon form av impact. Först då har man på riktigt lyckats med att skapa en riktigt bra plattform för HR, chefer, medarbetare och ledningsgruppen. Jag kommer återkomma kring ämnet actions och actions-plattformar inom kort.

Tack Unleash för bra inspiration!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev