Blogg

Ny studie: När vi mår bra på jobbet ökar lönsamheten

Av

Drömarbetsgivaren

Att vi mår bra på jobbet är inte bara viktigt för vårt välbefinnande, det har även en positiv effekt på lönsamheten.

Vi har gjort en ny studie baserad på insamlad data från 51 organisationer som sammanlagt motsvarar cirka 155.000 besvarade medarbetarenkäter, tillsammans med lönsamhetsdata, och kan där slå fast på hur bland annat påverkansmöjligheter, stress och konflikter hänger ihop med lönsamhet.

Bra medarbetarrelationer hänger tydligt ihop med en verksamhets finansiella resultat. Ju bättre medarbetarrelationerna är desto mer lönsam är organisationen. Organisationer med låg stress, och där man upplever en god organisatorisk och social arbetsmiljö är mer lönsamma. En god organisatorisk och social arbetsmiljö kännetecknas av att man har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete, att man har möjlighet att framföra sina åsikter och kan påverka sin arbetssituation. Fortsatt även att inte förekommer konflikter och att man har möjlighet till återhämtning.

Grafen nedan visar sambandet mellan hur medarbetare 2019 upplevde sin stress-situation och lönsamheten i samma organisationer 2020. Organisationer där medarbetarna inte upplever stress är mer lönsamma.

Så unna organisationen att ta en paus eller utför aktiviteter som får dina medarbetare att må bra och samla energi – det lönar sig.

Studien går att ladda ner gratis och läsa här.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev