Blogg

Medborgarpulsen 2020, hur upplevs de kommunala tjänsterna?

Av

Medborgarpulsen 2020 – en kartläggning av hur sveriges medborgare upplever den service de får av kommunernas kontaktservice. En sammanställning av studien visar tydligt fem utmärkande områden och som vi valt att titta närmare på.

Vi kikar nu närmare på området kring de kommunala tjänsterna, detta område fångar upp medborgarnas upplevelser av specifika verksamhetsområden och anledningen till att man kontaktade kommunens kontaktcenter från första början.

16 885 unika kommentarer från medborgare över hela Sverige har analyserats, av dessa handlade 2 225 st om kommunens kommunala tjänster. Majoriteten av dessa har en negativ upplevelse – hela 52% är negativa till de kommunala tjänsterna vilket innebär att det är ett område med stor utvecklingspotential för de kommunala verksamheterna. Årets resultat visar även att medborgarna är mer negativt inställda till detta jämfört med året innan.

Kontinuerliga mätningar av medborgarupplevelsen i kontakten med kommunernas kontaktcenter gör det möjligt att fånga upp viktiga agerbara insikter som vidare kan ligga till grund för en medborgardriven utveckling. Resultatet går på flera områden i studien åt rätt håll och Brilliants data indikerar att kommunerna i stort har förbättrat sin medborgarservice.

  • 2 225 av kommentarerna i kartläggningen handlar om kommunala tjänster.
  • 52% av dessa kommentarer var negativa till kommunens kommunala tjänster.
  • 9% av dessa kommentarer var skeptiska till kommunens kommunala tjänster.
  • 38% av dessa kommentarer var positiva till kommunens kommunala tjänster.
  • Förra året uppmättes den negativa upplevelsen till 43 procent, vilket innebär en negativ förflyttning för medborgarnas upplevelse av kommunala tjänster med 9 procentenheter.

Hela kartläggningen med alla fem områden, Medborgarpulsen 2020 – är en rapport som riktar sig till den offentliga marknaden och finns i sin helhet att ladda ner här. 

Vill du veta mer om medborgarpulsen eller ta reda på hur vi kan stötta din organisation, kontakta David Scharfstein david.scharfstein@brilliantfuture.se eller Carolina Jönsson carolina.jonsson@brilliantfuture.se.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev