Blogg

Medarbetarundersökningar, anonyma eller inte?

Av

invanda beteendemönster

Ibland får vi höra att en kund vill vara transparent i sin medarbetarundersökning. Det är ett väldigt positivt sätt att se på sin arbetsgivare, ledarskapet och ledningen – att man är öppen för konstruktiv feedback och att man har ett öppet arbetsklimat. Det finns också argument som att anonyma medarbetarundersökningar inte bidrar till en öppen kultur och att medarbetarna tenderar att ta ut svängarna i sin feedback, framför allt mot cheferna. Och visst finns det fördelar med icke-anonyma undersökningar, inte minst att man just kan se vem som svarat vad och på så sätt lättare komma åt problemet, även om det är ett oerhört tidskrävande tillvägagångssätt då öppen feedback kräver någon form av återkoppling till de som gett den.

Brilliant är dock övertygad i inställningen till anonymitet. För att få ärliga svar, som leder till förbättringar och ett ökat engagemang, krävs anonymitet. Endast om man kan garantera att ingen får reda på vad du svarat i medarbetarundersökningen är man helt ärlig i sina svar. Och som vi ser det, är det först när man har ärliga svar som man vet vad man behöver arbeta med och fokusera på, vilket är det som kommer leda till förändring. Att ge alla chefer och grupper bra processer och verktyg för att ta hand om resultatet från en medarbetarundersökning, och att följa upp att arbetet görs, är det som leder till ett högt engagemang bland medarbetarna. Vi håller inte heller med om att anonyma undersökningar leder till en kultur där man inte vågar vara öppen. En väl genomförd och förvaltat medarbetarundersökning leder till det motsatta, ett öppnare och bättre arbetsklimat.

Om man ändå vill genomföra en icke-anonym undersökning är vårt starkaste råd att vara övertydlig med detta. Det ska inte vara upp till HR att säkra anonymiteten på ert bolag, det ska er leverantör säkra.

Brilliant lovar alltid full anonymitet, oavsett om ni är en organisation med 30 eller 30 000 medarbetare.

Här kan du läsa mer om hur stor skillnad det gör om man jobbar med resultatet från medarbetarundersökningen eller inte.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev