Blogg

Medarbetarengagemang vs. gruppstorlek – gruppstorlekarna med högst och lägst engagemang

Av

gruppstorlek

Medarbetarnas engagemang påverkar både kundupplevelsen, effektivitet och affärsresultat. I våra analyser får vi löpande insikter om viktiga faktorer att arbeta med för att uppnå ett långsiktigt medarbetarengagemang. I en studie baserad på 200 000 svar har vi analyserat hur medarbetarnas engagemang påverkas av hur stor gruppstorlek som man arbetar i.

Studien visar tydligt att det är av stor vikt att tänka på och se över storlekarna på organisationens grupper. Engagemanget är högst i grupper med fem till åtta medarbetare – lagom många för att medarbetarna ska ha möjlighet att känna varandra och det är relativt lätt för både chef och kollegor att ha örat mot rälsen och veta vad som pågår i gruppen. Lägst är engagemanget i grupper där medarbetare är ensamma eller om gruppen är för stor. Det är svårt för en ledare att hantera en stor gruppstorlek, att ha ett närvarande ledarskap och tillräcklig insikt i arbetet för att ge feedback på medarbetarnas prestation. Att engagemanget hos de som arbetar ensamma är lågt är också intressant – att ha kollegor skapar gemenskap och dynamik i arbetet och resulterar dessutom ofta i ett bättre resultat.

Som chef eller företagsledare är du ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dina medarbetare att engagera sig. Men vad är engagemang egentligen och vad är de viktigaste drivkrafterna bakom engagemang? Läs guiden om hur du skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart medarbetarengagemang. I ett affärsnära perspektiv kan du läsa om delaktighet, påverkansmöjligheter och andra starka drivkrafter bakom engagemang. Läs mer!

Vill ni jobba med gruppstorlekarna och mäta hur era grupper mår, kontakta oss så berättar vi mer. Vi jobbar ständigt med dessa frågor och driver engagemang och utveckling på daglig basis hos våra kunder.

Vill ni läsa mer om olika trendspaning, titta in i våran Insight Hub, där hittar ni bland annat white papers, vloggar och kommande event.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev