Blogg Ledarskap

Maximera ROI med OBM: Nycklar till effektiv medarbetar- och ledarutveckling

Av

Coacha Coachen

Vi träffar organisationer över hela landet, och i olika delar av världen och har en ständig diskussion kring organisationsutveckling, trender för medarbetare, chefer och ledningsgrupper kring vad som är utmaningar men också vad som fungerar i verkligheten.

Exempel på de vanligaste frågorna vi får:

  • Vad gör alla andra?
  • Vad är det som fungerar?
  • Hur kan vi få ROI på våra medarbetarundersökningar och ledarutbildningar?
  • Vad är smartast att göra framåt?

Vi jobbar datadrivet, vår databas innehåller mängder av information och kunskap om vad som fungerar och vad som händer. Till detta har vi erfarna medarbetare som kvalitativt genomför förändringsarbete och dagligdags hjälper våra kunder att anpassa sin organisation till nästa steg och att hela tiden konkret driva förändringar genom beteenden.

  • Vilka beteenden är era framgångsbeteenden för att klara affärsplanen nästa år?
  • Om ni som ledningsgrupp inventerar era framgångsbeteenden detta år och sedan lägger till vad ni behöver börja göra, sluta göra och fortsätta göra nästa år för att ni ska nå era mål? Vad blir er viktigaste prioritering då och vad måste ni få era chefer och medarbetare att göra då?

Organizational Behaviour Management (OBM) är ett mycket konkret verktyg att använda nu, och om vi nu går mot lågkonjunktur är det viktigare än någonsin.

Med de knappa resurserna ni nu har att möta framtiden med, så är det avgörande att dessa resurser gör rätt saker, och när ”resurserna” är människor, handlar det om ”rätt beteenden”!

Vår plattform utgår från Brilliants metod och grundad i den senaste forskningen. Det betyder att den ger dig som ledare smarta fokusområden och genom AI ges förslag till handlingsplan för att hjälpa dig som chef att välja ut de viktigaste frågorna för just ditt team, och därmed säkerställa att ni jobbar framåt med rätt frågor för att ni ska kunna skapa en engagerande arbetsmiljö för att kunna nå era mål.

Till detta interna perspektiv (att medarbetare gör rätt saker) är det nödvändigt att lägga till det externa perspektivet. Nu mer än någonsin! För ingen medarbetare ska göra något annat än det som faktiskt driver vår kundupplevelse och vår affär! Eller?

Service Profit Chain är en central del av Brilliants metod. Det är en modell som visar hur den interna verksamheten påverkar den externa, vilket i sin tur påverkar huruvida de organisatoriska målen uppfylls. Med andra ord: Engagerade medarbetare skapar lojala kunder och det ger resultat på sista raden.

Modellen fastställer samband mellan medarbetarnas engagemang och lojalitet, kundlojalitet och effektivitet. Vetenskaplig forskning har visat empiriskt bevis för de centrala sambanden i Service Profit Chain.

SPC

Kundperspektivet bör läggas till mer aktivt än vad många organisationer gör idag.

Även här har vi Brillant data, dvs svaren på vad kunderna tycker om er och erfarna organisationsutvecklare som är ute och träffar organisationer som aktivt driver datadriven utveckling och leder utveckling av medarbetares beteenden för att förbättra kundernas upplevelse.

Ett sätt att göra det är att löpande ställa er dessa frågor:

  • Vad har förändrats i er kundupplevelse sedan pandemin?
  • Vad behöver då era medarbetare anpassa sig till framåt och vad betyder det för era ledarbeteenden och medarbetarbeteenden nästa år?
  • Hur ser er uppföljning ut framåt och vilka konsekvenssystem har ni för att säkerställa att dessa beteenden fortsätter och utvecklas?

Brilliant är ofta en naturlig del av organisationers ledar- och medarbetarutvecklingsinsatser. Vi jobbar datadrivet, vi ser trender som vi sedan kan mäta och följa upp internt hos er och vi har ett system där varje grupp får relevanta rekommendationer för att kunna driva er organisationsutveckling framåt – grupp för grupp – och på så sätt driva hela organisationen mot framtiden. För det är en sanning – vill du får förändring så måste du göra något annorlunda.

Läs om fler insikter baserade på data i vår kunskapsbank

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev