Blogg

Ledningar som lyckas behålla personalens förtroende genom nedskärningar – framtidens vinnare!

Av

I min förra blogg om ökat förtroende för ledningen skrev jag om hur tjänsteföretagen klarat att få medarbetarna med sig genom lågkonjunkturen. *) Här kommer nästa avsnitt om industriföretagen, som-kanske är den grupp som har haft det tuffast det senaste året.

Många industriföretag gick från full fart till tvärnit på mindre än ett kvartal. Det är alla ledningsgruppers mardröm som blev verklighet förra hösten. Nu ett år senare kan vi se resultatet från hur ledningsgrupper lyckats hantera situationen med bibehållet förtroende hos sin personal.

Generellt har jag noterat att de företagsledningar som har lyckats bibehålla förtroendet, har varit mycket mer synliga under den här konjunkturnedgången än tidigare. Det kan bero på flera faktorer men de viktigaste tror jag är:

  • Ökad medvetenhet om hur betydelsefullt organisationens förtroende för ledningen är och att ledningen är en trygghet för medarbetarna under stora förändringar.
  • Mer medvetna och engagerade medarbetare som kräver tydlig och ärlig information.
  • Media har bevakat företagen och ”legat på” mycket mer än tidigare

Det är framförallt våra kunder inom industrisektorn som har genomfört kraftiga organisationsförändringar under första halvåret. Att snabbt starta upp aktiviteter för att återställa engagemanget efter nedskärningar är både viktigt och påverkar arbetsklimatet.

Tyvärr saknar jag jämförelseunderlag men vågar slå vad om att det är stor skillnad i förtroende för ledningen mellan företag som har genomfört medarbetarundersökningar i höst mot de som inte gjort det, förutsatt att man justerat organisationen under våren

Netsurveys medarbetarundersökning omfattar ett 50 tal frågor men jag har valt att titta på hur förtroendet för ledningen har utvecklats under åren 2006 – 2009 i jämförelse mot förtroendet för närmaste chef.

Att över 60 % av medarbetarna i företag har fortsatt förtroende för hur företaget leds är starkt och långt över våra kunders förväntan. Det här är en viktig återkoppling till företagsledningen som i många fall underskattar sin egen betydelse. Brilliant har under det senaste året bevisat att företagsledningens kommunikativa arbete påverkar både arbetsklimat och lönsamhet.

Att ha organisationens förtroende efter stora förändringar är ett mycket bra betyg på förändringsledarskap och kommer att synas i resultatet när efterfrågan ökar. Det innebär också att ledningen har manövreringsutrymme och betydligt kortare förankringsprocesser i jämförelse med företag med lägre förtroende för ledningen. Värt att tänka på är att det här förtroendet måste underhållas så kommunikationsavdelningen har en viktig uppgift att kontinuerligt kommunicera ledningens syn på framtiden och aktuella prioriteringar.

I tider av förändring eller kriser blir relationerna i arbetsgruppen tajta. Att resultatet på förtroende för närmaste chef går upp är därför helt naturligt. I kombination med ett högt förtroende för ledningen är det ett önskeläge för företag i förändring. Man ska ha kontroll på mellancheferna när efterfrågan ökar så att de fortsätter att stå upp för ledningen annars kan det bli tufft. Många är lojala mot sin företagsledning i den här krisen men när tiderna blir bättre finns en förväntan på kompensation. Det blir en utmaning för linjecheferna att hantera men där är vi inte ännu så jag återkommer i den frågan

Förra veckan talade jag med en kund inom industrin som berättade att trots ett stentufft besparingsprogram var förtroendet fortsatt starkt för ledningen och de hade dessutom de högsta värdena på kvalitet till kund någonsin. Allt tack vare en massiv insats av ”kriskommunikation” så att alla är uppdaterade om vilka aktiviteter som genomförs och hur man närmar sig målen. Programmet har skapat ett stort engagemang bland de anställda för att ta företaget genom krisen.

Det här är ett bra exempel på att det går att hantera kriser och stora förändringar utan att tappa förtroende. Förutsättningen är att företagsledningen inser att man måste vara synlig och kommunicera kontinuerligt kring strategi, mål och aktiviteter. Medarbetarna har sin tillit till ledningen och ledningen måste visa att man tar sitt ansvar för företaget och de anställda. Det kan man inte göra bakom lyckta dörrar.

Peter Bolinder
VD Brilliant

*) Baserat på Brilliants summering av resultat från 2009 års medarbetarundersökningar. Sammanlagt 250 000 enkäter i 80 länder.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev