Blogg

Kvinnor inget hot mot kompetensen

Av

”Ett företag behöver i första hand kompetens i styrelsen – inte lika många kvinnor som män” skriver Bengt Lejsved och Anders Sandvik från Senior Work i Dagens Industri. Javisst, men de hade kunnat byta ut ”kvinnor/män” mot t.ex. ”folk som kan rulla tungan/folk som inte kan det”.

Som rekryteringskonsulter kan författarna knappast ha missat all den forskning som sen 1950-talet visat att olika bakgrund är en förutsättning för att undvika katastrofala felslut. Eftersom kvinnor har en lite annorlunda vardag än vad män har så kan de ha andra perspektiv på det som diskuteras i en styrelse. Därmed minskar risken för felslut med varje kvinna som kommer in i en mansdominerad styrelse.

Lejsved & Sandvik nämner också att de valberedningar som kontaktar dem idag eftersöker ledamöter med kriserfarenhet. För ett år sen hade det varit imponerande, men idag betyder det att valberedningarna söker lösningar på gårdagens problem. Samtidigt vill jag påminna om att i slutet av 1980-talet hade alla Svenska banker helt manliga ledningar, utom Handelsbanken. Minns gärna att Handelsbanken var den enda svenska bank som slapp besöka bankakuten.

Så kommer argumentet att idag behöver ordföranden vara aktivt involverad i företagets ledning. Lite som en mentor åt vd. Mellan raderna skymtar tesen att en kvinna kan ju inte vara mentor åt en vd. I sin stora analys av kvinnors roller i styrelser (Women in the boardroom and their impact on governance and performance) kom Renée B. Adamsa och Daniel Ferreira fram till att kvinnliga styrelseledamöter är aktivare än sina manliga kollegor. Det är rimligt. Det är ju en verkligt liten elit av kvinnorna som kommer in i styrelser men en betydligt större elit bland männen. Om talang är könsoberoende så är de en procent bästa kvinnorna är förstås både duktigare och ambitiösare än de fem procent bästa männen. Brilliants analyser av Mgruppens tusentals chefer i chefsutbildningar visar också att kvinnor generellt får bättre betyg än män från både chefer, kollegor och medarbetare. Alltså bör Lejsved & Sandvik ha bättre chanser att hitta kompetenta och aktiva styrelseledamöter om de fokuserar om sina sökningar mot kvinnor.

Sen har jag full förståelse för att tidspress och slentrian gör att man söker sig till män. Tar man fram en styrelse på autopilot så blir det som i vår egen styrelse: fem män och noll kvinnor.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev