Blogg

Hur stor skillnad gör en medarbetarundersökning egentligen?

Av

Who is a rotten apple|

Vi blir överrösta av data från alla håll och kanter och det är inte konstigt att man ibland funderar över vad all den data man samlar in faktiskt bidrar med. Vår absoluta målsättning är att bidra till våra kunders framgång genom att de, med hjälp av data, åstadkommer en positiv förändring av medarbetarnas upplevda arbetssituation.

För att ta reda på huruvida de insikter vi levererar till våra kunder faktiskt hjälper dem har vi analyserat hur stor skillnad det är mellan de grupper som arbetar aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen med de som inte arbetar med resultatet. En analys som talar sitt tydliga språk – det lönar sig att jobba aktivt med sitt resultat och att våga ta tag i de utmaningar gruppen visar sig ha.

Samtliga fyra analyserade index – teameffektivitet, engagemang, ledarskap och arbetsgivarattraktivitet (eNPS) – visar att de grupper som arbetat aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen har förflyttat sig i en positiv riktning från 2018 till 2019. Det handlar alltså inte bara om att mäta, utan också att analysera och framförallt att agera på datan. Vi vet även från tidigare analyser hur detta hänger ihop med en högre lönsamhet.

De grupper som inte (eller bara lite) har arbetat med resultaten har mycket lägre resultat på alla områden. En intressant aspekt är att det är de redan starka grupperna som arbetar aktivt med resultaten, medan de relativt svaga grupperna, som behöver jobba med resultaten mest, inte gör det. De svaga grupperna har dock såklart större förbättringspotential. Men att de inte jobbar med resultaten är förklarbart. Att arbeta med ledarskapet i en svag grupp gör ont. Det krävs mod för att både vilja och våga ifrågasätta ledarskapet hos en svag ledare. Här spelar de känslomässiga aspekterna in och försvarsmekanismer gör att vi hellre skjuter problemet ifrån oss. För att komma vidare i dessa situationer kan man behöva ta hjälp utifrån för att komma över de barriärer som håller gruppen tillbaka.

Sammanfattningsvis kan vi se att den upplevda känslan hos de som jobbar aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen är positiv och en mycket stark indikator på vikten av att arbeta aktivt med sitt ledarskap och att lyssna på sina medarbetare för att åstadkomma ett högre engagemang, bättre teameffektivitet och ett starkare employer brand.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev