Blogg

Hur People Analytics bidrar till Actions

Av

Förutom att det var mycket fokus på People Analytics under Unleash konferensen i Paris var det väldigt tydligt att när man tittar framåt är det ACTIONS som står i centrum. Man vill ha actionfokuserade plattformar för att få till en faktisk förändring. Man kan dela in People Analytics i fyra steg som leder till actions:

  1. ”Hur ser resultatet ut och vad är det som har hänt?” – Genom olika rapporter kan man tydliggöra och visualisera resultatet från medarbetarundersökningarna. Det är ett konstaterande, ett faktum, men intressant och viktigt.
  2. ”Vad beror resultatet och eventuella förändringar från tidigare undersökningar på?” – Genom att bädda in analyser i plattformen, såsom korrelationsanalyser där man exempelvis kan se hur ledarskapet påverkar upplevelsen av engagemang, och genom att visualisera datan på ett väldigt bra sätt kan man få reda på just detta – varför ser det ut som det gör.
  3. ”Vad kommer att hända framöver utifrån olika scenarion?” Genom prediktiva analyser kan man använda informationen i plattformen för att skapa insikter kring framtiden. Hur kommer förändringar i arbetsbelastning påverka sjukskrivningstalen? Kommer vi se en högre vinst om vi ökar andelen engagerade medarbetare? Hur påverkas marknadens uppfattning av företaget av att arbetskraften blir mer jämställd? Med mera. Analyserna blir företagets spåkula.
  4. Och sist ”Hur kan vi få saker att hända?”. Här kommer begreppet mashine learning in. Genom mashine learning, dvs att få datorer att lära sig, och att ständigt bli bättre, utifrån den data datorn matas med, kommer vi kunna få fram riktigt vassa insikter och förslag på aktiviteter som vi VET leder till förändring. En plattform som fokuserar på aktiviteter och förändring, utvecklad inte bara för HR, utan även för chefer och medarbetare, gör det enkelt att göra rätt.

Brilliant har länge fokuserat på utveckla verktyg för både medarbetare och chefer, och inte endast HR. Detta för att det är ute i organisationen förändringarna genomförs. Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar för att driva förändring. Mer kring ”employee first” i verktyg- och plattformssammanhang kommer vi återkomma till.

Här kan du läsa första bloggen om People Analytics från Unleash. 

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev