Blogg

Hur jämställt är företaget du jobbar på?

Av

invanda beteendemönster

Att alla ska ha samma rättigheter som anställd borde vara en självklarhet. Men i en kombination av att samhälls- och arbetsstrukturer ändras och att organisationer blir mer komplexa är det också svårare att ha kontroll över organisationens sammansättning av anställda och hur de fungerar tillsammans. Aspekter så som kön, ålder, kompetens, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning påverkar både individens- och företagets mående och utveckling.

Som arbetsgivare är det lätt att fastna i gamla strategier och arbetssätt som tillämpats vid t.ex rekrytering och sammansättning av team. Sällan utmanas tillvägagångssätten vilket innebär att organisationen inte anpassas efter de behov som finns. Att alltid rekrytera kompetenser från ett visst universitet eller att tillsätta roller med en viss bakgrund är kanske inte alltid det bästa. För att kunna slå hål på mönstret krävs det att man kartlägger den nuvarande situationen och kontinuerligt utvärderar de förändringar man gör framåt.

För att motverka diskriminering på arbetsplatser har diskrimineringslagen uppdaterats med nya regler och högre krav sedan 1 januari 2017. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

De nya reglerna kräver att arbetsgivare årligen genomför en kartläggning av risker för diskriminering och analyserar orsakerna. Därefter ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder, sedan utvärdera och följa upp åtgärderna.

Vill ni vara en attraktiv arbetsgivare där alla har samma rättigheter så kan vi hjälpa er att kartlägga ert jämställdhetsarbete – utifrån de anställdas egna uppfattning av sin arbetssituation. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev