Blogg

Hur blir du en bättre chef?

Av

Det är inte lätt att bli eller vara chef om man inte ges de rätta förutsättningarna. Förutsättningar i form av utbildning och träning. Det kan låta som en självklarhet men vi ser att det saknas alltför ofta. Ledarskap är inget som lärs ut i skolan och arbetsgivaren tar ofta för givet att chefen vet vad hen ska göra.

Det kan kräva ganska mycket av en nybliven chef att faktiskt våga fråga – och att till viss del då ifrågasätta sin kompetens kräver en dos av mod. Och arbetsgivare visar alltför sällan vad som förväntas av chefen förutom alla tydliga mål som chefens team och medarbetare ska uppnå. Att kontinuerligt kompetensutveckla chefer i att leda är en framgångsfaktor. För lika självklart som att vi lär ut nya system som implementeras eller hur nya maskiner på arbetsplatsen fungerar, borde vi också hålla utbildning för medarbetare som blir chefer och hjälpa befintliga chefer att utveckla och förvalta sitt ledarskap.

Att ledarskap är viktigt är inget nytt. Brilliant Data visar att ledarskapet har en direkt påverkan hur medarbetarna mår på arbetsplatsen och vår data visar på starka samband mellan ett gott ledarskap och organisationers resultat på sista raden. Att investera i gott ledarskap kan alltså visa sig vara riktigt kostnadseffektivt.

Vill du veta hur Brilliant kan stötta dig eller dina ledare? Vi träffar dagligen chefer och ledningsgrupper och har en gedigen databas som ger oss konkreta insikter i allt från bättre och sämre ledarskap till hur du som chef kan använda medarbetarundersökningen som ett effektivt verktyg i ditt ledarskap. Kanske en Förberedande chefsutbildning är på plats i din organisation? Kontakta oss så berättar vi mer.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev