Blogg

Hur algoritmer gör arbetslivet mer humant

Av

kundteam

Artificiell intelligens (AI) och HR verkar vid första anblicken inte direkt vara en bra matchning. AI associerar man gärna med ord som automatisering och robotar, medan HR står för människor och relationer. AI är artificiellt, HR är humant. Men, AI och HR är faktiskt en långt bättre matchning än man skulle kunna tro. Faktum är att en allt större massa forskning indikerar att AI faktiskt gör organisationer mer humana.

Att utnyttja AI-teknologi hjälper organisationer att skapa högre grad av transparens, levererar volymoberoende personaliserad coachning till chefer och hjälper cheferna att prioritera var man ska rikta sitt fokus. AI ger chefer en långt djupare förståelse för sin organisation än tidigare och hjälper därför företag, HR och chefer att dramatiskt förbättra medarbetarupplevelsen.

Ett bra exempel på det här är processen för medarbetarfeedback. Att ställa frågor, förstå och agera på medarbetarfeedback är en av de mest humana aktiviteter ett företag kan ägna sig åt. Men, de allra flesta företag är faktiskt inte så bra på att ta tillvara på sina medarbetares feedback.

Den traditionella och vanligaste metoden är baserad på de årliga medarbetarundersökningarna vilket fortfarande är en bra bas för organisationen att stå på. Dock blir denna ofta för omfattande och även uttröttande, och som varken inspirerar medarbetare att svara, eller motiverar chefer att agera på resultaten. Data analyseras ofta manuellt och innan den når chefer och team som kan göra skillnad, så har den blivit för gammal och förlorat sin relevans. Aktiviteter baserade på sån data ger ingen mening om den inte ger agerbar återkoppling. Det, om något, är inte ett humant sätt att agera på.

Automatisering har dramatiskt förbättrat processer för medarbetarundersökningar. Fler och fler företag gör om den traditionella approachen och ersätter eller kompletterar årliga mätningar med pulsmätningar och digitala dashboards som ger chefer data på teamnivå mycket mer frekvent. Till och med innan vi lägger på effekterna av AI så har det här förbättrat det man får ut av en medarbetarundersökning avsevärt.

Det AI gör är mer än att bara ge snabbare tillgång till enkätresultat. Användningen av AI ger chefer personaliserade insikter som gör det möjligt för dem att både bemöta medarbetares feedback på ett bättre sätt, men också agera på ett mer effektivt sätt, baserat på slutsatser man kunnat dra från stora datamängder med medarbetardata, actions och deras effekter. AI och maskininlärning möjliggör analys av miljontals datapunkter, hittar mönster och avvikelser i engagemangsdata och annan data över tid, och rekommenderar lösningar med störst effekt. Systemet lär sig över tid, av alla företag och grupper, vilket möjliggör ännu skarpare personaliserade och relevanta rekommendationer, så att grupper kan jobba mer framåtorienterat, snarare än att grotta i det som varit.

AI ändrar också spelreglerna för öppna kommentarer från medarbetare. De innehåller nyanser, känslor, historier och idéer till lösningar. Men, med växande volymer blir det omöjligt för chefer att förstå och agera på dem. Med hjälp av AI skapar vi agerbara insikter ur de tusentals kommentarerna och gör dem till värdefulla källor till information gällande var problemen uppstår, vad som orsakar dem och hur de kan lösas. Ju fler kommentarer som finns i systemet, desto bättre lär sig systemet att klargöra alla historiera som ligger bakom medarbetarupplevelsen.

Så, det AI gör är att de realiserar potentialen i det humana sättet att arbeta med HR, genom användningen av algoritmer. Med tydligare och djupare information om vad medarbetare tänker och känner, får chefer ett långt bättre underlag att fatta beslut som påverkar hur medarbetarna upplever sitt jobb.

Med mindre tid spenderad på att analysera och tolka data får också HR-teamen mer tid att spendera med cheferna, nära affären, stärka sina relationer och implementera sina people strategier. Så i slutänden skapar tekniken en mer medarbetarcentrerad och human miljö. Och, att förbättra en organisations förmåga att förstå och agera på medarbetarfeedback är bara ett exempel på hur AI kan göra arbetsplatser mer humana. Istället för att oroa sig för robotrevolutionen kan vi istället fundera på hur dessa teknologier kan utnyttjas för att skapa ett ännu bättre affärs- och arbetsliv.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev