Blogg

Har du råd att inte jobba med engagemanget i din organisation?

Av

Engagemang är en viktig parameter för ett hållbart och lönsamt arbetsklimat. Vi vet att engagerade medarbetare presterar bättre, är friskare, ger bättre service till kunder och levererar med högre kvalitet.

Vi vet också att engagemang smittar. Omges man av människor, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, som är glada, motiverade och stolta och samtidigt har en tydlig bild av vart de är på väg, då ökar sannolikheten att även mitt engagemang ökar. Vi har tittat närmare på Brilliant Data och ca 400 000 enkäter besvarade 2019 och 2020. Vi ser att 31 % av alla medarbetare är engagerade. En ganska låg siffra. Engagemanget bland chefer däremot är naturligt större, 47%, och chefer i ledningsgrupp ligger på 60%. Men fortfarande – endast 60% av ledarna i ledningsgrupper är engagerade.

Vad hade konsekvenserna blivit om alla i ledningsgruppen hade varit engagerade. hur många fler chefer hade i sin tur varit engagerade. Och i slutändan – hur många medarbetare hade haft ett högre engagemang? Här kan man resonera länge. Vår data visar gång på gång hur engagemanget tydligt hänger samman med faktorer som kan vara direkt avgörande för ett företags framgång. Vad hade ett högre engagemang inneburit i ökat välmående för medarbetarna, och därmed minskad kostnad för sjukfrånvaro? Vad hade det inneburit i minskad stress, minskade fel, bättre kvalitet? Hur många kunder, dvs du och jag, hade fått en bättre service av sina leverantörer, och därmed blivit en mer lojal kund, vilket direkt bidrar till företagets framgång?

Brilliant har hela paketet för dig som organisation. Vi har plattformar för att ta reda på engagemanget hos både kunder och medarbetare. Utifrån den datan ger vi er rekommenderade fokusområden baserade på ert resultat och våra analytiker arbetar kontinuerligt med att hitta nya findings och trender baserat på våra årliga 3,5 miljoner svar i vår databas. Men data och insikter i all ära – hur gör man då för att lyckas förändra beteenden och hitta vinnande arbetssätt för just sin egen organisation? Vi har ett stort team med kompetenta och erfarna kollegor som arbetar med just detta. De träffar dagligen organisationer och ledningsgrupper och genom strategisk rådgivning, workshops och utbildningar trimmar dem till sitt bästa jag.

Har du råd att inte jobba med engagemanget i din organisation? Kontakta Marie om du vill veta mer marie.herlitz@brilliantfuture.se

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev