Blogg

Glastaket syns bäst nedifrån; Gemensamma värderingar med blandad ledning

Av

 

Titta på bilden här nedanför. Varje prick är ett företag. Jag har sorterat företagen efter andelen kvinnor i ledningsgruppen. På höjden ser du hur lätt personalen i företagen har att identifiera sig med sitt företags värderingar.

 

Med kvinnor i ledningen blir det lättare att få personalen med på tåget
Med kvinnor i ledningen blir det lättare att få personalen med på tåget

 

 Att vi har lättare att identifiera oss med företag som har en blandad ledningsgrupp är egentligen ganska självklart. 100 procent av medarbetarna är ju sällan män. Ändå är det rätt normalt att vi män dominerar ledningsgruppen helt och hållet.  Det skapar lätt ett ”vi och  dom” mellan ledningen och resten av företaget.  Snedrekryteringen blir en latent värdering. Alla ser snedfördelningen utom ledningsgruppen. Eftersom folk i gemen inte håller med om den värderingen så förlorar företaget förtroendekapital. Det är inte bra i kärva ekonomiska tider. Det är nu förtroendet behövs.

 

Samma sak gäller antagligen i företag där en stor del av medarbetarna är födda utomlands. De är lättare att tro på  företaget om de kan se att det är möjligt för vem som helst kan gå hela vägen till ledningsgruppen; oavsett var man är född och vad man har i byxorna. Glastak syns alltid mycket bättre nedifrån än uppifrån.

 

Det positiva är förstås hur mycket lättare folk har att identifiera sig med företagets värderingar i de företag som har en blandad ledningsgrupp. Det kan delvis ske direkt, i och med att medarbetarna ser att kvinnor kan bli medlemmar i ledningen. Men den stora effekten är förstås långsiktig. Sambandet kan ju gå åt andra

hållet: Moderna företag finner det naturligt att rekrytera både män och kvinnor till ledande positioner.  

 

Redan på 1970-talet visade Janus att en heterogen beslutsgrupp innebär bättre diskussioner och färre dåliga beslut. Blandade ledningsgrupper har också aktivare diskussioner.

Kvinnorna i gruppen överkompenserar för att bevisa att de minsann hör hemma i ledningen och gör att även männen blir aktivare. Det tar längre tid att komma till beslut, men de beslut som tas är mer genomtänkta. När en sån ledningsgrupp jobbar med företagets värderingar är det större chans att värderingarna passar för fler grupper.

 Forskning från Credit Suisse och McKinsey visar att företag med kvinnor i styrelsen respektive ledningen har varit lönsammare sen krisen slog till för fyra år sen. Det beror troligen på att kvinnor är mer observanta på risker. Vi kan inte se något sånt mönster i våra data, men heller inte att det skulle vara någon nackdel. Däremot kan vi se att väldigt mycket är bättre i företag med blandade ledningsgrupper. Mer om det senare.  

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev