Blogg

#Framtidensarbetsplats – vad har vi att vänta?

Av

||||||||||||

Årets tema #framtidensarbetsplats stod i fokus när vi i Almedalen bjöd in till en arena fylld av seminarier, paneldebatter och samtal för att diskutera de utmaningar och möjligheter arbetslivet står inför. Vilka områden lyftes och vad tar vi med oss från alla de samtal med de kompetenta och inspirerande människorna som besökte oss?

08:00-08:45 – Hur blir AI och digitaliseringen medarbetarens nya bästa vän?

Dagens första panel utgick från Brilliants rapport Medborgarpulsen som visar att Sveriges medborgare i hög utsträckning är missnöjda med kommunernas digitala tjänster. Varför är det så och vad krävs för att ändra denna uppfattning? Debatten drogs snabbt till medarbetarperspektivet där vikten av att förstå syfte och potential för den enskilda medarbetaren med digitaliseringen är av stor vikt, för att den digitala tjänsten ska uppnå sin fulla potential. Detta kräver ett involverande ledarskap som hjälper våra medarbetare att förstå nyttan med den digitala tjänsten.

Panelen konstaterade att digitaliseringen är ett redskap för att förenkla och effektivisera vardagen så att medarbetarens fokus kan läggas på de värdeskapande tjänsterna snarare än de administrativa. Kan vi nå dit kan medarbetaren fokusera på det personliga bemötandet där det verkligen behövs eftersom det humanistiska är mer aktuellt än någonsin.

När det kommer till AI kommer t.ex den nya lagstiftningen av personlig data styra, och begränsa, vilka möjligheter vi har. Emma Strömfelt från Anicura menade att vi idag har bättre koll på våra djurs sjukjournaler än våra barns. För att kunna utveckla i den takt som konsumenten kräver behöver lagstiftningen hänga med.

Paneldeltagare:
– Helena Frennmark, affärsområdeschef, Brilliant
– Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion
– Cecilia Karlsson, Digital hälsostrateg, Region Värmland
– Emma Strömfelt, Chief Digital Officer, AniCura
Moderator: Jenny Engström från Dialogmakarna.

09:30-10:10 – Medborgardriven utveckling

I ett samtal med Peder Sjölander, digitaliserings- och utvecklingschef på Migrationsverket diskuterades vikten av samarbete mellan myndigheter och initiativet ”livshändelser”. De digitala tjänsterna behöver synas och finnas där användaren är och nyttan måste stå i fokus. Att myndigheterna behöver involvera medborgarna mer både innan, under och efter utveckling av digitala tjänster är viktigt och något som kan utvecklas ytterligare. ”Livshändelser” har skapat en betydligt enklare upplevelse för medborgarna i kontakten med de samverkande myndigheterna.

10:15-10:45 – Framtidens arbetsplats utifrån jämställdhet – Heta stolen

Under Almedalen 2018 gick det ut en varning till unga kvinnor om att inte gå ut själva på kvällen via Facebook. En händelse som lett till att syftet med Almedalen blir ifrågasatt när personer väljer att stanna hemma för att hotbilden blir för stor. Linn Svansbo från Maktsalongen pekar på strukturella skillnader mellan könen på arbetsplatsen och synliggör beteenden vi alla blivit så vana vid att vi inte längre tänker att det handlar om jämställdhet. Hur hälsar man t.ex på en tjej vs. en kille?

11:00-11:45 – Kan man organisera sig till friska medarbetare?

Större arbetsgrupper leder till ökad stress, minskat engagemang och ökad sjukfrånvaro. Vikten av ledarskapet diskuterades, speciellt utifrån perspektivet att konflikter ökar i stora arbetsgrupper. Detta är extra tydligt inom offentlig sektor. Ledare behöver fundera över sin egen påverkar. Är vi goda förebilder när det handlar om återhämtning, sjuknärvaro och balans eller vilka signaler sänder vi?

Paneldeltagare:
– Sofie Johansson, Head of Analysis and Product Development, Brilliant
– Lotta Israelsson, HR Direktör, Region Gotland
– Niclas Lindahl, Förhandlingschef, Sveriges Kommuner & Landsting
– Ann Nilsson Ahnstedt från Minds Unlimited
Moderator: Jenny Engström från Dialogmakarna.

15:30-16:30 – Hur kan offentlig sektor dra vinstlotten i konkurrensen om arbetskraften?

För att kunna besvara denna samhällsfråga gäller det att våga bli konkret, och inte enbart hamna i en diskussion som bekräftar behovet, vilket dagens sista seminarium minst sagt bjöd på.

Som en kranskommun till Stockholm har Tyresö kommun stått med utmaningar som; hur attraherar vi rätt kompetens till en geografiskt begränsad yta och hur kan vi möjliggöra för ett hållbart arbetssätt där vardagslivet går ihop? Andrea Ström berättar hur de öppnat upp ett arkitektritat kontor i centrala Stockholm för de medarbetare som antingen bor i Stockholm eller har behov av en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö.

Hanna Stjärne pratade om vikten av att kommunicera meningsfullheten på arbetsplatsen kombinerat med ett starkt ledarskap för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. SVT jobbar aktivt med att skapa en spännande storytelling om det egna varumärket som också bidrar till ett mer hållbart samhälle. Just att bidra till något meningsfullt blir allt viktigare för unga arbetstagare idag.

Paneldeltagare:
– Sara Gustafsson, sälj- och marknadschef, Brilliant
– Gregory Golding, chef för digital matchning, Arbetsförmedlingen
– Andrea Ström, stabschef på stadsförvaltningen, Tyresö kommun
– Hanna Stjärne, VD, SVT
– Ulrika Spåls, styrelseordförande, Sveriges HR-förening

16:30- 17:30 – Brilliants mingelbattle!

Vi avslutade dagen med en rafflande battle där Ulrika Spåls, styrelseordförande, Sveriges HR-förening kickade i gång ett battle mellan Lena Andreis, Personaldirektör på Iris, Andrea Ström, stabschef på stadsförvaltningen, Tyresö kommun, Anders Uddfors, VD, Lernia, Åsa Olsson, Kommunikationschef, Upphandlingsmyndigheten och Maria Wigenius Sjöberg, HR-strateg, Livsmedelsverket. Efter en rafflande slutplädering och spännande röstning från publiken stod Andrea ström och Tyresö Kommun som vinnare. Stort grattis och tack till alla som kom och besökte Brilliant i Almedalen 2019!

Hur bli AI och digitaliseringen medarbetarens bästa vän?

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?