Blogg

Mäta engagemang = energi + tydlighet

Av

mäta engagemang||

I dialogen med våra befintliga och framtida kunder märker jag och mina kollegor en stadigt ökande efterfrågan på engagemangsmätningar. Det har pratats mycket om engagemang de senaste åren men vi upplever ofta att många pratar om engagemang som enbart ett känslomässigt tillstånd av energi, motivation, stolthet och inspiration. Det är jättebra att ha det känslomässiga engagemanget, men det är också viktigt att mäta engagemang som beteende.

Vi vet att vår engagemangsmodell är effektiv ur ett affärsperspektiv, då den kombinerar varje individs känslomässiga engagemang med en tydlighet kring hur varje individ bidrar till hela företagets framgång. Att ha den energi som kännetecknar en engagerad medarbetare och också tydligheten i vart den energin skall riktas skapar riktigt bra förutsättningar för att dra nytta av det engagemang som finns i organisationen så att kraften i organisationen används på rätt sätt. Engagemang för oss på Brilliant = energi + tydlighet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att kartlägga engagemanget i organisationen och förstå vad som driver det är du välkommen att höra av dig till oss här.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev