Blogg

Det är enkelt att skylla på chefen!

Av

Med anledninga av artikel i tidningen Chef.

Som chef är du utsatt idag både från ledningen och medarbetarnas alla krav samtidigt som du själv ska leverera. Varje år analyserar Brilliant svar från över en kvarts miljon anställda som deltagit i de medarbetarundersökningar vi genomför. I genomsnitt har ca 20% av alla chefer låga värden på sitt arbetsklimat vilket ofta leder till en diskussion om kvaliteten på ledarskapet. I våra analyser av resultaten ser vi att det är en ytterst liten andel chefer som har låga värden beroende på sitt ledarskap utan oftast är det yttre faktorer som orsakar låga värden. Därför tycker jag att en tidning som Chef ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser om en chefs ledarskap. Visst verkar Katri Linna ha en del kvar att lära om ledarskap. Om hon t ex delegerade mera ansvar för att istället fokusera på att stödja cheferna så blir det både roligare att arbeta för Diskrimineringsombudsmannen och effektiviteten kommer att öka markant.

Peter Bolinder
VD Brilliant

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev