Blogg

Chefer och medarbetare har helt olika upplevelse av hemarbete

Av

Igår pratade bland annat Cissi Elwin på Ekonomibyrån om hemarbete och konsekvenser av den pågående pandemin. Bland annat berättade hon om hur chefer och medarbetare upplevde stress olika under de rådande omständigheterna. Chefer blev plötsligt väldigt stressade, och insåg att man var tvungen att ställa om sitt ledarskap helt. Man stod inför en helt ny situation som radikalt förändrade sättet att arbeta på, att följa upp, att samtala och mötas på.

Medarbetarna var såklart tvungna att ställa om på samma sätt. Dock gav omställningen ett helt annat resultat för medarbetarna. Man upplevde att man hann med sitt liv på ett annat sätt. Man sparade ibland timmar i utebliven pendling. För de med familj blev hela hämta/lämna logistiken plötsligt mindre stressande.

Vi ville såklart se om Cissi Elwin fick stöd av Brilliants data. Jag bad vår analytiker Hugo Van Hengel att ta en djupdyk i vår databas. Snabbt analyserade han svaren från ca 200 000 enkäter från medarbetarundersökningar genomförda under 2019 och 2020, och delade upp resultatet på chefer och medarbetare – och resultatet bekräftar precis det Cissi Elwin talade om. Det är supertydligt!

Medarbetare upplevde en mycket mer stressfri situation i början av våren, medan andelen chefer som upplevde att de hade en rimlig stressnivå sjönk markant. Under april månad upplevde 74% av alla medarbetare en rimlig stressituation i sitt arbete, jämfört med 50% av alla chefer. Dock ser vi att chefernas chock la sig ganska snabbt och man var duktig på att anpassa sitt ledarskap, samtidigt som den stressfria vardagen avtar något för medarbetarna.

Brilliants ledarskapsindex nådde en topp under maj månad, vilket tyder på ett starkt ledarskap där många verkligen lyckats att ställa om, och vara nära sina medarbetare – bara på ett annat sätt än tidigare.

 

 

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev