Blogg

Brilliant Data slår fast att unga kvinnor ofta utsätts för kränkande särbehandling, oavsett bransch

Av

Brilliant Data med kränkande särbehandling i fokus baseras på insamlad data från över 42 000 medarbetarundersökningar. Den visar tydligt hur unga kvinnor utsätts i högre grad för kränkande särbehandling än män inom branscherna för bygg och tillverkning, serviceföretag och tjänsteföretag.

En av tio kvinnor under 30 år har utsatts för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Motsvarande siffra för männen är 1 av 17. Kränkande särbehandling är vanligast inom branschen för tjänsteföretag. Där drabbas unga kvinnor under 30 år i större utsträckning än kvinnor i samma ålder i övriga branscher. Inom den kvinnodominerade branschen för serviceföretag visar siffrorna tydligt att kvinnor i alla åldrar är mer drabbade än män, och inom bygg och tillverkning är kvinnor upp till 50 år drabbade i större omfattning än männen i samma ålder.

Bland kvinnor är diskriminering och mobbning de vanligaste formerna av kränkande särbehandling och bland män är mobbning den vanligaste formen. Sexuella trakasserier är drygt fyra gånger mer vanligt förekommande bland kvinnor än män och är dubbelt så vanligt inom servicebranschen som inom tjänstebranschen. Bland personer yngre än 30 år är den vanligaste formen av kränkande särbehandling diskriminering, och bland äldre är det vanligaste formen mobbning.

Hur hanterar man kränkande särbehandling på sin arbetsplats? Vi har listat tre nyckelaktiviteter;

  • Inför absolut nolltolerans och tydlig information

Börja i rätt ände genom att införa absolut nolltolerans. Tydlighet är a och o – framhäv bolagsledningens ansvar kontra individens ansvar. Ta fram handlingsplaner och riktlinjer för hur både ledning och medarbetare ska agera om skarpt läge uppstår. Alla ska veta vem man ska vända sig till, och var man kan hitta mer information. Sätt gemensamma spelregler för att främja inkludering, på både på grupp- och organisationsnivå.

  • Utbilda och ta hjälp av medarbetarna för att komma åt problemet

Okunskapen är många gånger tydlig när det kommer till de olika formerna för kränkande särbehandling och dess utbredning. Höj kunskapsnivån inom organisationen genom att coacha, utbilda och uppmuntra engagemanget bland medarbetarna själva så kan ni lättare nå ut i hela organisationen och komma åt problemet från grunden. Utse nyckelpersoner och ambassadörer med ansvar för att förebygga kränkande särbehandling. En åtgärd som på sikt kan bli till ett självspelande piano. Låt förändringen ske inifrån.

  • Samla in feedback och följ upp era insatser

Kartlägg regelbundet. Samla in feedback från medarbetarna individuellt för att säkerställa att organisationen har en inkluderande kultur. När ni får en uppfattning om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras är det möjligt att prioritera och identifiera möjliga åtgärder att agera på. Sätt upp mål för insatserna och följ kontinuerligt upp hur ni rör er mot målen. Det gör det möjligt att snabbt fånga upp och förhindra eventuella avvikelser som inte går i linje med målsättningen.

Studien har uppmärksammats i flertalet media, bland annat i Svenska Dagbladet .

Om studien:

  • Studien är baserad på Brilliant Data – undersökningar om kränkande särbehandling på arbetsplatser inom branscherna för bygg och tillverkning, serviceföretag och tjänsteföretag.
  • Syftet med studien är att synliggöra skillnader i kränkande särbehandling mellan branscherna fördelat på kön och ålder.
  • Undersökningen är baserad på över 42 000 digitala enkätsvar på frågan “har du under de senaste 12 månaderna varit fri från kränkande särbehandling (mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier) på jobbet?”

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev