Blogg

Bra på feedback? Då har ni sannolikt högre tillväxt

Av

En av våra analytiker, Ellinor, har gästbloggat hos HRbloggen.se om hur regelbunden feedback inte bara får medarbetarna att växa, utan hur det också kan kopplas till högre tillväxt i bolaget. Ellinor har analyserat kopplingen mellan feedback och tillväxt hos 41 tjänsteföretag, tillsammans med hur de presterar på svenskt tillväxtindex. Resultatet talar sitt tydliga språk: De 25 % av företagen där medarbetarna upplever att cheferna är bra på att ge feedback har en avsevärt högre tillväxt än de 25 % av företagen där medarbetarna tycker att cheferna är dåliga på återkoppling.

Men trots att det är så viktigt med feedback, har studier visat att runt 70 % av alla anställda känner att de inte får tillräckligt! Ellinors analys är ju därför bara halva svaret, det återstår att svara på hur en ska få till mer feedback. Ofta pratas det om kvalitén på feedbacken – det vill säga vikten av att leverera bra och konkret feedback. Men en minst lika viktig del handlar om frekvensen. Medarbetare är nämligen oftare missnöjda med hur ofta de får feedback, snarare än hur de får feedback. För att få till en mer frekvent feedback i er organisation, kan det vara bra att låta cheferna öva på två olika typer av feedback: inplanerad feedback och händelsedriven feedback.

  • Inplanerad feedback sker i ett strukturerat och sittande möte, cirka var tredje månad. Syftet är att täcka det arbete som sker över tid och att diskutera och gå igenom flera händelser och kompetenser sammantaget. Chefen har ansvar för att initiera och leda mötet och göra det tydligt för medarbetaren att det är just ett feedbackmöte.
  • Händelsedriven feedback sker i anslutning till en specifik händelse, när det finns en möjlighet för medarbetaren att lära sig något och utvecklas. För en chef är frågor ofta en bra ingång: ”Hur tyckte du att mötet gick?” ”Hur reagerade du på personens rekommendation?” ”Vilken del av din presentation tyckte du gick bäst”. Sedan är det lättare för chefen att dela sina insikter – både där en är överens och där en inte är det.

Du kan läsa mer om de två olika feedback-typerna och hur man kan bli bättre på att ge tätare feedback på HRbloggen.se.

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev