Blogg

Att leda i förändring

Av

Tidningen Chef publicerade nyligen ett intressant inlägg på temat förändringsledning där chefer tillfrågats om de största chefsutmaningarna de ser framöver samt vad de bedömer vara de viktigaste chefsegenskaperna. 25% av alla tillfrågade chefer bedömer sin förmåga att hantera förändring som den allra viktigaste chefsegenskapen i framtiden.

Framtidens ledarskap

Det enda som är beständigt är förändring. Ibland driver du den och andra gånger måste du anpassa dig efter den. Hur du ser på, och hanterar, förändring är avgörande för ditt företags framgång.

  • Vet du idag vilka nyckelbeteende som ger framgång?
  • Leder era chefer medarbetarna mot dessa nyckelbeteenden?
  • Är ledarskapet tydligt för att leda mot målen?
  • Ges feedback och uppföljning på ett sätt som är begripligt och inspirerande för att förändra och förbättra medarbetaren?
  • Har du ett konkret nuläge på din organisation att utgå ifrån?

Vår syn på förändring vilar på kunskapen om att långsiktigt hållbar förändring skapas genom beteendeförändring. Nyckelbeteenden som påverkar era strategiska prioriteringar måste identifieras och sedan aktivt förändras för att resultat ska kunna uppnås.

På Brilliant arbetar vi dagligen med förändringsarbete tillsammans med våra kunder världen över. Chefer och grupper får stöd i att reflektera över sitt arbete, sina mål och vilka beteendeförändringar som krävs för att nå dit. 

Beroende på vad som kommer fram i analysen av er medarbetar- och /eller kundundersökning, hjälper våra organisationskonsulter er organisation vidare i nästa steg. Det kan t ex vara att träna upp ett tydligare ledarskap, identifiera nyckelbeteenden som driver mål och resultat, värderingsarbete eller få ihop ledningsgruppen. Vi gör en analys av era resultat och sätter ihop en skräddarsydd plan för vad just din organisation behöver arbeta med och våra konsulter leder er genom det arbetet.

Läs mer om våra change managementtjänster eller hör av dig om du känner ett behov av rådgivning kring förändringsledning i din organisation!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev