Blogg

Att jobba hemifrån påverkar inte vårt engagemang för jobbet

Av

Distansarbetet har på det stora hela inte påverkat vårt engagemang för jobbet och majoriteten upplever att deras chefer har agerat på ett bra sätt under krisen. Vidare upplevs balansen mellan jobb och fritid detsamma som innan man började arbeta på distans – det visar vår senaste undersökning.

Under rådande situation har många inte bara behövt ställa om sina arbetsuppgifter utan även tvingats arbeta på distans. Vi har gjort en undersökning bland 1500 medarbetare och chefer från sex olika organisationer som visar nu hur distansarbetet faktiskt upplevs.

Undersökningen visar att grundnivån i engagemang till stora delar behållits trots jobb hemifrån. 86% av alla som deltagit i undersökningen upplever att de har upprätthållit sitt engagemang under den tiden de jobbat på distans. Den viktigaste faktorn för att känna engagemang på distans visar sig vara att man fortsatt och på ett bra sätt upplever att man kan bidra till organisationens verksamhet.

Resultatet av vår data visar gång på gång insikten om att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden.

Att många organisationer lyckats behålla sitt grundengagemang trots den rådande situationen är imponerade. Avgörande är att man trots distansarbetet upplever att man fortsatt kan bidra till organisationens verksamhet på ett effektivt sätt. Detta i sin tur grundar sig i två saker: att medarbetarna upplever sig ha tillgång till rätt information och vidare att det finns ett gott samarbete mellan kollegor. Hur man lyckas med att bibehålla engagemanget i krisen är något som i längden kan komma att påverka organisationens kundupplevelse och slutligen affären.

Balansen mellan jobb och fritid under distansarbete ligger på samma nivåer som innan coronakrisen enligt undersökningen. 30% uppger att de har svårt att skilja mellan jobb och fritid, vilket är ungefär motsvarande som våra undersökningar brukar uppmäta även under normala omständigheter.

Vidare visar undersökningen att man i stor utsträckning upplever att cheferna i organisationen agerar på ett bra sätt under krisen. Hela 94% har uppgett att man är positiv till chefernas ledarskap under den pågående krisen.

Det är något överraskande att chefernas ledarskap i stor utsträckning upplevs positivt eftersom de är lika oförberedda som alla andra i organisationen på den situation som uppstått. Vår data visar löpande att bra ledarskap är en avgörande faktor för att driva engagemanget i organisationen. Vi kan med detta dra slutsatsen att chefernas insats är viktig för att bygga engagemanget trots en ny arbetsmiljö på distans och ett nytt läge i organisationen.

Vi mäter och analyserar löpande kund- och medarbetarupplevelsen under krisen och fler analyser kommer presenteras längre fram, när mer tid har gått och fler områden undersökts. Många menar att distansarbetet är här för att stanna och med vår data vill vi få fler företag och organisationer att enklare agera, med större kunskap och säkerhet i frågan. Är du nyfiken på det ser ut inom din organisation eller vill veta mer om hur vi kan stötta er – kontakta oss så berättar vi mer!

Om undersökningen:  

  • Undersökningen är gjord på 1500 medarbetare och chefer från sex olika organisationer inom bank/finans, handel och dataprogrammeringsbolag.
  • Undersökningen har undersökt upplevelsen av engagemang, balans mellan jobb och fritid samt ledarskap under krisen.
  • Undersökningen genomfördes mellan april och maj 2020.
  • Vi mäter engagemang genom att se till energi och tydlighet. Energi syftar till stolthet, motivation och om att ha kul på jobbet. Tydlighet visar om att medarbetaren vet vad hen ska göra, och att man ser att det man gör leder till de övergripande målen.

Undersökningen att uppmärksammats i diverse medier så som Personal & Ledarskap, Arbetsskydd och ComputerSweden.

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev