Blogg Medarbetarupplevelse

Återhämtning på jobbet: vad medarbetarundersökningar avslöjar

Av

Brilliant medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar: Nyckeln till förståelse och förbättring i arbetsmiljön

Att medarbetarnas välbefinnande och arbetsglädje är centrala för ett företags framgång kommer inte som någon överraskning. Medarbetarundersökningar är ett kraftfullt verktyg för att få konkreta insikter och förstå arbetsmiljön men också mäta hur det går, lyckas vi med förändring?

Vi har återigen grävt i vår databas och gjort en ny studie baserad på data mellan åren 2019-2023 och 767 860 st svar från medarbetarundersökningar.

Connecta med oss här så berättar vi om hur vi kan kartlägga arbetsmiljön i din organisation

Studien visar:

💡 Ungefär var tredje person i landet har återhämtningsproblem på grund av jobbet, och återhämtningen har försämrats på många arbetsplatser under de senaste åren.

💡 För tre år sedan angav ungefär var fjärde person att de hade problem med återhämtningen, det vill säga vi ser en kraftig försämring och en tråkig negativ trend.

💡 Kartläggningen visar även försämringar sett till kön och bransch. Värst är läget i servicebranschen.

Brilliant återhämtning per bransch

Stress i sig är inte farligt, så länge vi får återhämtning. Men den här kartläggningen visar att återhämtningsproblemen är stora på många arbetsplatser i landet. Kartläggningen är avgörande för att förstå de utmaningar som medarbetare står inför idag och hur företag kan agera för att stödja dem.

Brilliant återhämtning per ålder

Att analysera effekten av de åtgärder man som organisation gör är viktigt för att se vilken verklig skillnad de gör. Genom att mäta och spåra förändringar över tid kan man identifiera vilka strategier och insatser som är mest effektiva för att främja en hälsosam arbetsmiljö. Något som är arbetsgivarens ansvar att upprätthålla. En långvarig tid med försämrad återhämtning kan få allvarliga konsekvenser och bli mycket kostsam för både den enskilda medarbetaren och organisationen.

📋 4 experttips:

  1. Prioritera regelbundna medarbetarundersökningar.
  2. Sök efter mönster och trender i svaren.
  3. Var redo att snabbt agera baserat på feedback.
  4. Mät och utvärdera effekten av genomförda förändringar.

Medarbetarundersökningar är en grundläggande del av en framgångsrik företagsstrategi. De ger ledare de insikter som krävs för att skapa både en stödjande och produktiv arbetsmiljö. Genom att förstå och agera på medarbetarnas feedback kan organisationer inte bara förbättra deras nuläge utan också öka chanserna till en strategiskt långsiktig framgång.

Läs gärna vår studie som visar hur bra medarbetarrelationer tydligt hänger ihop med en verksamhets finansiella resultat. Följande parametrar är tydligt utmärkande i den studien:

  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Kommunikation
  • Stress

Här laddar du ner studien om starka medarbetarrelationer kopplat till lönsamhet

Studien om stress och återhämtning har bland annat uppmärksammats av TV4 nyheterna, se klippet här.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev