Blogg

5 viktiga områden för att stärka medarbetarengagemanget

Av

Vi har träffat Baharan Hellström, HR-chef på Länsförsäkringar Stockholm och snackat medarbetarengagemang. Det blev ett inspirerande samtal mellan Brilliants Sofie Johansson och Baharan som generöst delade med sig av sina tips på hur de lyckades kamma hem utmärkelsen ”Årets Arbetsgivare” i kategori Tjänsteorganisationer i Brilliant Awards* tidigare i år.

Utmärkelsen baseras på engagemang då vi ser återkommande i våra studier starka samband mellan engagemang och sjukfrånvaro, stress, kundupplevelse och lönsamhet. Man råkar med andra ord inte få den här utmärkelsen, utan det ligger hårt arbete bakom. Från vårt samtal plockade vi upp fem viktiga områden Baharan och hennes organisation arbetat med:

  • Prata kontinuerligt om organisationens syfte och mål för att skapa meningsfullhet. Tydlighet kring var är vi på väg, och varför? Se generellt sett till att prata mycket med varandra – mycket och ofta. Träffas på riktigt! Ta varje tillfälle i akt och prata om hur ni har det på jobbet, vad funkar bra, och vad behöver förbättras. Viktigt att inte ducka för saker som inte fungerar.
  • Säkerställ att era ledare skapar involvering och delaktighet bland sina medarbetare. Jobba aktivt med att ta input från organisationen och att dela med sig. Se till att medarbetarskap har en naturlig plats i ledningsgruppen och i alla dialoger. Viktigt att ha tillit till varandra och säkra att alla har en bra människosyn.
  • Fokusera på att ingjuta en känsla av trygghet och stabilitet hos era medarbetare och chefer. Gör plats för att bemöta frågor och funderingar som kommer upp utifrån den samtid vi befinner oss i. Lyft vad som fungerar bra, och välj att kommunicera kring detta.
  • Utnyttja fördelar med flexibilitet kring arbetsplats. Prata om vilka arbetsuppgifter som fungerar bästa att göra tillsammans fysiskt, och vilka som kan göras individuellt var som helst. Var inte för snabba med att fatta beslut kring hur man vill att det ska vara. Se det som en upptäcktsresa där ni tillsammans utforskar vad som fungerar bäst för just er.
  • Använd medarbetarundersökningar aktivt. Återkom till dem kontinuerligt – i arbetsgrupper, i enskilda dialoger och i organisationen som helhet.

Är du nyfiken på hela samtalet – ta del av det här:

Se här: Så vann vi Brilliant Awards

*Brilliant Awards är en utmärkelse som delas ut en gång om året till de organisationer som har högst andel engagerade medarbetare inom sin bransch. Det är 100% data som ligger bakom, ingen kvalitativ data eller nominering. Dessutom krävs det att minst 80% av organisationen besvarat frågor om engagemang.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev