Blogg

47 språk – en lönsam affär

Av

Academic Searchs seminarie ”Diversity Challenge 2010” häromveckan, pratade bland andra Helen Silverbrand, HR chef på Ikea Kungens Kurva, om fördelarna och utmaningarna med mångfald.

IKEA arbetar inte bara med mångfald inom kön och etnicitet, utan även inom religion, åldersgrupper, handikapp och individens egen personliga mångfald.

– IKEA lyckas i sitt arbete med mångfald tack vare visionen, värderingarna och uthålligheten, säger Silverbrand.

Ikeas vision är att skapa ett bättre vardagsliv för den stora gruppen människor. I varje samhälle de verkar är kunderna av olika kön, etnicitet och åldersgrupp. En mångfaldig medarbetarstyrka speglar kunderna och möter deras behov på ett bättre sätt.

På IKEA-varuhuset i Kungens Kurva utanför Stockholm, arbetar 60 nationaliteter som talar 47 språk varav ett är teckenspråk. De speglar sin omgivning och sina kunder. På namnskyltarna anges ett antal flaggor som motsvarar vilka språk individen behärskar. Det skapar stolthet hos medarbetarna och dessutom gemenskap och kontakt med kunderna. Och kontakten med kunderna är en lönsam affär.

Förståelse för olikheter

Det som inspirerade mig mest av vad Helen förmedlade, var att hon belyste att medarbetare på IKEA inte bara ser nyttan, utan även måste acceptera följderna av mångfald.

Utan ett ständigt pågående samtal bland chefer och medarbetare om visionen och värderingarna skulle det inte vara möjligt att till exempel acceptera ett annorlunda ledarskap.

Hon berättade om en gruppchef som kom från Vitryssland och utövade allt annat än ett ”konsensus-ledarskap”. Chefen var väldigt rak-på-sak vilket uppfattades som provocerande av några av medarbetarna. De tyckte stämningen i gruppen blev för otrevlig och kände sig osäkra. Genom stöd från HR och en dialog om företagets övergripande värden, kulturskillnader, för- och nackdelar med mångfald, blev både samarbetet i gruppen bättre och ledarskapet accepterat.

Hela konferensen gav mig ett nytt perspektiv på Mångfald vilket jag tog med mig tillbaka till kontoret där vi utvecklar en produkt som ska mäta just detta. Framför allt fick konferensen mig att fundera över att vi ofta ser oss svenskar och svenskheten som norm och medelpunkt. Det är fel redan när vi verkar inom landet, eftersom vår befolkning består av människor med olika bakgrund och värderingar. Men framför allt måste vi inse att det är marknaderna utanför Sverige som möjliggör tillväxt hos våra svenska företag. Det här är två av många goda anledningar till att vi måste förstå vad mångfald innebär.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev