Blogg

3 saker att beakta inom Talent Management

Av

|mäta engagemang

Talent management har länge setts som något strategiskt viktigt, men många företag har fortfarande en ganska traditionell syn på hur talent management-arbetet bedrivs. Fundera över dessa tre saker när du sätter din strategi för talent management:

1. Fokusera på idag, inte på framtiden

Istället för att fokusera på långsiktiga talanginitiativ, såsom tex traineeprogram, kan du fokusera på sånt som ger effekt idag. Några exempel:

  • Ta bort bromsklossen i ledningsteamet och utse en av era topp high potentials istället
  • Utse en av era bästa talanger till Chief Digital Officer
  • Ge team av high potentials ansvaret att utveckla nya marknader eller affärer
  • Tveka aldrig att ge era bästa medarbetare de mest viktiga jobben

2. Gå ifrån standard och tänk individ istället
En av de viktigaste trenderna inom HR-området just nu är individualisering. Inom konsumentmarknadsföringen har det individualiserade synsättet regerat under lång tid, och sättet som företag ser på och behandlar medarbetare har inte alls hängt med och ligger långt efter. Medarbetare förväntar sig allt mer att bli behandlade som kunder även på arbetsplatsen och här återstår mycket arbete för de allra flesta företag innan man nått dit.

Inom talent management är ett skräddarsytt och individuellt synsätt viktigt. Om du vet vilka förmågor dina medarbetare har, vad de önskar och i vilken riktning de önskar utvecklas kan du skapa möjligheter som passar med deras individuella önskemål. Med den teknik som finns idag kan du känna dina talanger bättre än de känner sig själva.

3. Sudda ut gränserna mellan internt och externt
Talanger finns överallt! Företag begränsar sig i onödan om de bara fokuserar på att utveckla och behålla talanger som finns på den egna lönelistan. Du kan göra din talangpool större om du inkluderar talanger du har koll på även på annat håll – tex hos leverantörer, hos partners, kunder, i er alumnigrupp eller hos de frilansare eller konsulter ni använder. Nätverket runt ditt företag är minst lika viktigt att ta med i beräkningarna när du definierar din talangpool som de människor du redan har rekryterat!

 

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev