Kund­referenser

En av Brilliants styrkor är deras webbverktyg. Dels kan varje Key Account Manager gå in och jobba med sina kunder, dels kan vi enkelt få en helhetsbild över koncernens resultat och förbättringsarbete.

Kennet Högman, Regionchef Norra Europa, Loomis.

Brilliant har en tydlig rapportstruktur och uppföljningsprocess som underlättar för både chefer och medarbetare. De är flexibla, kunniga och ger ett bra stöd för att bygga en arbetsplats som gör att vi mår bra och utvecklas vilket i sin tur leder till att vi når våra affärsmässiga mål.

Martin Sundvall, VD, Åke Sundvall Byggnads AB

Vi uppskattar Brilliants professionalism, flexibilitet och förmåga att balansera våra önskemål i förhållande till hur en metodik att mäta används på bästa sätt i en medarbetarundersökning. Ni erbjuder även ett smidigt, digitalt verktyg som underlättar för uppföljning av resultatet.

Margareta Otterström, HR, Business Partner LFV.

Brilliant har hjälpt oss att göra medarbetarundersökningen till ett väl fungerande chefsverktyg; deras verktyg är tydligt och lättanvänt för att följa upp resultaten och verkligen åstadkomma förändring.

Mirja Raukas Lind, HR, Business Partner Nynas.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev