Kund­referenser

Brilliants undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem

Det jag tycker bäst om med verktyget är att det är en sån tydlig process, som med lätthet möjliggör för en god dialog kring förbättringsåtgärder på gruppnivå.

Sandra Gustavsson, HR-ansvarig, Almi

Länsförsäkringar Skåne vill att bra service ska vara den röda tråden i alla tänkbara kundmöten med bolaget. Därför får kunderna tycka till om mötet med försäkringsbolaget oavsett hur och var det sker. Hjälpen på vägen heter Brilliant Navigator. Med hjälp av de olika undersökningsmodulerna har man koll vad kunderna tycker om Länsförsäkringar Skåne oavsett kontaktkanal.

Joacim Lundberg, Kundanalytiker, Länsförsäkringar Skåne

Brilliant har en tydlig rapportstruktur och uppföljningsprocess som underlättar för både chefer och medarbetare. De är flexibla, kunniga och ger ett bra stöd för att bygga en arbetsplats som gör att vi mår bra och utvecklas vilket i sin tur leder till att vi når våra affärsmässiga mål.

Martin Sundvall, VD, Åke Sundvall Byggnads AB

Vi uppskattar Brilliants professionalism, flexibilitet och förmåga att balansera våra önskemål i förhållande till hur en metodik att mäta används på bästa sätt i en medarbetarundersökning. Ni erbjuder även ett smidigt, digitalt verktyg som underlättar för uppföljning av resultatet.

Margareta Otterström, HR, Business Partner LFV

Brilliant har hjälpt oss att göra medarbetarundersökningen till ett väl fungerande chefsverktyg; deras verktyg är tydligt och lättanvänt för att följa upp resultaten och verkligen åstadkomma förändring.

Mirja Raukas Lind, HR, Business Partner Nynas

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev