Få lojalare kunder och bättre affärer genom NKI-undersökningar

Genom att göra en NKI-undersökning kan ni mäta kundernas uppfattning av er verksamhet. NKI – nöjd-kund-index – är ett vanligt mått som brukar användas när man gör kund- och marknadsundersökningar.

Ju nöjdare era kunder är, desto mer sannolikt är det att er organisation är framgångsrikt. Nöjda kunder är med andra ord nyckeln till hållbarhet och tillväxt för alla organisationer. Den direkta fördelen med att göra en NKI-mätning är att ni får den kunskap som ni behöver för att förbättra kundnöjdheten.

engagerade kunder

Mäta nöjd-kund-index – hur, vad och varför?

Framgångsrika företag ser varje kundkontakt som ett tillfälle att fördjupa kundrelationen.

På Brilliant genomför vi alla typer av kundundersökningar – både av den långsiktiga kundrelationen och direkt när en ny kund har varit i kontakt med ert företag för första gången. Genom att mäta nöjd-kund-index vet ni hur era kunder egentligen uppfattar er.

Vi hjälper er helt enkelt att få lojalare kunder och i slutändan bättre affärer.

Låt oss berätta hur.

Boka en demo och bekanta er med vår lösning

Genom att föra tillbaka kunskapen till rätt ställe i organisationen utvecklas företaget mot fullt kundfokus. Allteftersom blir ni bättre på att leverera rätt värde till varje kund – varje dag, varje månad och varje år.

Brilliants lösning för NKI-mätning bygger på en välbeprövad metodik som säkerställer att hela organisationen agerar på rätt sätt.

Vill ni prova vår lösning för att genomföra en NKI-undersökning? Boka gärna en demo och bekanta er med Brilliant och få en bättre uppfattning om hur vårt verktyg fungerar.

9 HR-trender|

Förvandla resultatet från NKI-mätningen till guld

Stärk er affär med vår undersöknings- och actionplattform. På Brilliant är vi specialister på att undersöka, analysera och omvandla kunddata till agerbara insikter.

Vår lösning för NKI-undersökning är webbaserad och enkel att använda. Genom att löpande mäta ert nöjd-kund-index får medarbetarna snabb feedback på hur just deras kunder har upplevt kontakten, cheferna får ett datadrivet stöd att coacha utefter och organisationen får en övergripande bild av kundernas upplevelse.

Så ser vår process ut – steg för steg

Steg 1: Mätning

Det är i kundkontakten som ert varumärke verkligen ställs på sin spets där varje enskild medarbetare bidrar till kundens upplevelse. Genom löpande NKI-undersökningar sätts kunden i fokus och ökar medarbetarnas engagemang för kundupplevelsen – i varje kundkontakt.

NKI-mätningar går att göra genom:

  • Telefon & SMS
  • E-post
  • Webb
  • Chatt
  • Sociala medier
  • Fysiska möten

Steg 2: Analys

Nya insikter kommer ur löpande NKI-undersökningar. Med hjälp av Brilliants lösning kan ni på ett enkelt sätt analysera resultatet i realtid. Resultaten går att följa på individ-, avdelnings- och organisationsnivå för att få insikter om vad som faktiskt påverkar kundens upplevelse.

Steg 3: Agera

När man väl har fakta på bordet är det dags att agera. Rätt åtgärder skapar önskad effekt och det är först när man förändrar beteenden inom en organisation som önskad effekt uppnås.

Utifrån ert resultat från NKI-undersökningen vägleder vi er med vår specialistkompetens inom coaching av medarbetare, samt hur kundernas feedback bör prioriteras och därefter hanteras för att det ska ge största möjliga värde.

Brilliant är med er hela vägen – från mätning, till fullföljande.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev