22 april | Välkommen till webinaret ”Så hanterar du ovissheten”

Datum
22 april, 2020
Tid
13:00-13:30
Plats
Digitalt forum
Vilken effekt får ledarskapsutbildningen

22 april | Välkommen till webinaret ”Så hanterar du ovissheten”

Vi lever i en oviss tid. Många medarbetare och chefer jobbar hemifrån och de som har jobb som de måste utföra på arbetsplatsen påverkas gällande hur de möts, samspelar och kommunicerar. Handtvätt och avstånd till andra människor är några av alla de råd som nu omger oss. Vissa av oss möter de nya utmaningarna och förändringarna med tillförsikt. Vi hittar nya sätt att hantera och lösa vår vardag. Andra har det svårare och kan hamna i en uppgivenhet och passivitet och känsla av att inte kunna påverka någonting.

I en serie om tre webinar erbjuder några av Brilliants specialister sin spetskompetens för att hjälpa er att navigera i det snabbföränderliga arbetsklimat som just nu råder. I detta webinar delar Emma Stenmark, Organizational Developer, och Marie Herlitz, Head of Organizational Development, med sig av sin kunskap kring hur vi människor agerar i kris och hur detta påverkar vårt arbetsklimat.

Webinaret kommer att fokusera på:

  • Insikter kring hur vi människor agerar i nya (kris)situationer
  • Hur påverkar ovissheten våra möjligheter att leverera?
  • Få konkreta tips på vad du kan göra för att hitta områden som just du kan påverka

Datum: Onsdag den 22 april
Tid:
Kl. 13:00-13:30 med 15 min efterföljande frågestund

Webinaret är kostnadsfritt och vänder sig både till medarbetare och chefer. Ta tillfället i akt att bättre förstå hur du kan ta kontroll över det du faktiskt kan påverka.

ANMÄL DIG HÄR!

Vi ser fram emot att ses digitalt!

Nästa onsdag har du möjlighet att lära dig mer om hur man håller engagemanget vid liv trots omställningar och yttre oroligheter. Läs mer och anmäl dig här!

Dela event

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev