Blogg Medarbetarupplevelse

Vad är medarbetarupplevelse?

Av

Vad är medarbetarupplevelse

Det är ingen överdrift att företagskultur har varit ett buzzword på senaste, men kanske räcker det inte längre. Kanske är 2017 året då medarbetarupplevelsen slår igenom på bred front? Men vad är medarbetarupplevelse? När vi pratar om medarbetarupplevelse brukar vi uppmana våra kunder att dra lärdom av hur arbetet med kundupplevelser ser ut – och det börjar alltid med att ställa sig i kundens skor.

Steg 1 handlar oftast om att segmentera medarbetarna utifrån olika önskemål och behov. Alla går inte igång på samma saker, så försök förstå vilka kluster av medarbetare ni har hos er, och vad de behöver och drömmer om. Det kan handla om allt ifrån arbetsverktyg till ersättningar. Vill alla ha mer lön eller vill några ha mer semester? Ett annat exempel kan vara att tänka på hur olika personlighetstyper behöver olika typer av information vid förändringar. Vissa vill ha tidplaner och instruktionsböcker, andra en spark i baken och fri väg. Ser ni till så att alla får det de behöver?

Steg 2 är att definiera medarbetarresan. När man arbetar med kundresan är första steget att kartlägga vilka touch points som finns. Några exempel på touch points kan vara anställningsintervju, medarbetarsamtal, befordran och avslutad anställning. När ni har listat era touch points – börja med att definiera vad ni som företag vill ha ut av steget? Sedan, tänk efter vad medarbetaren vill ha ut av det och fråga er hur det ser ut idag? Då brukar det vara ganska enkelt att ringa in vad det är som borde ändras.

En viktig sak att tänka på är att medarbetarna oftast inte går igenom alla touch points i samma ordning, så lägg lite energi på att se till att de fungerar i relation till varandra oavsett vilken ordning medarbetarna stöter på dem i.

Kulturen är ledstjärnan

Att arbeta med medarbetarupplevelsen handlar inte om att kasta ut kulturen med badvattnet. Snarare handlar det om att få den att slå igenom så brett som möjligt. Så att medarbetarna märker den och kan hjälpa er att signalera rätt värden till era kunder. Det ni vill att era kunder ska tänka om er – se till så att medarbetarna får uppleva det först. Ska era kunder uppleva att ni ligger i teknisk framkant och arbetar med innovativa lösningar? Då behöver medarbetarnas arbetsverktyg spegla det. Fokuserar ni på en värme och personliga möten – ja, då kanske även vissa interna processer behöver bli lite mer personliga. Belöningen kommer när ni attraherar och behåller medarbetarna som engageras av era kärnvärden och passar in i kulturen som handen i handsken. Medarbetare som får strålande medarbetarupplevelser har lättare att leverera strålande kundupplevelser – och då kommer lönsamheten på köpet.

Vill ni ha hjälp att mäta och agera på verkliga insikter för att stärka och utveckla eran medarbetarupplevelse? Kontakta oss så berättar vi hur.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev