Blogg

Vad är gemensamt för de mest engagerade grupperna? Och vad gör de som andra inte gör?

Av

Våra undersökningar på Brilliant visar att de mest engagerade grupperna är de som har bäst tillväxt, är mest lönsamma och har lägst sjukantal. De är faktiskt 5x mer lönsamma än den stora massan av grupper som ”bara” är nöjda (dvs. nivån under de engagerade grupperna). Så vad gör då dessa grupper som är så engagerade? Här är några gemensamma nämnare:

  1. Det finns tydliga förväntningar mellan medarbetare, chef och grupp
  2. Medarbetarna har individuella mål som hänger tydligt ihop med gruppens mål och företagets övergripande mål och vision.
  3. De upplever att de har bra medarbetarsamtal med sin chef
  4. De upplever att de har en utmärkt chef (vilket sannolikt hänger ihop med ovan punkter)

Det finns så klart fler faktorer som påverkar engagemanget men dessa fyra saker ser vi tydligt i våra Brilliant-studier. När jag är ute och träffar företag så bekräftas ofta dessa saker i verkligheten och har länge även varit min egen övertygelse om vad som krävs för framgångsrika team.

Det svåra, och det som jag hör från ledare som det största hindret för att få till detta, är tiden! Att göra om, att göra rätt, det kräver att tid sätts av för att arbeta igenom dessa frågor, så att det blir en bra struktur i detta. Struktur är a, dvs det behöver vara glasklart för alla i organisation om varför ni genomför en förändring, vilka mål ni sätter upp, hur de hänger ihop med helheten i företaget, hur medarbetarsamtalen ska gå till, hur ofta de ska äga rum och vad ska de innehålla etc. Allt detta ger bra förutsättningar att lyckas och skapar tydlighet och meningsfullhet – viktiga drivkrafter bakom engagemang.

Vill du läsa mer om engagemang och de viktigaste drivkrafterna bakom engagemang kan du ladda ner vårt white paper här! 

Medarbetarsamtalen är en central del. När tydlighet skapats kring förväntningar och mål så behöver ni följa upp detta. De är där medarbetarsamtalen kommer in. Bra genomförda grupp- och medarbetarsamtal kommer vara avgörande för om ni kommer lyckas eller ej. Även detta kan ni skapa en tydlig struktur omkring.

I mitt nästa blogginlägg kommer jag att skriva om hur du kan få till riktigt bra medarbetarsamtal och hur du kan bygga upp en bra struktur som gör dem enklare att genomföra. Kommentera gärna på LinkedIn och dela dina tankar om detta!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev