Blogg

Teknikens roll i förändringen av företagskultur, Del 1

Av

Ett företags kultur är hårdvaluta och en allt viktigare nyckelfaktor i att attrahera, behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. Oavsett organisation eller företag kan företagskulturen var direkt avgörande för förbättringsarbetet.

Det blir tydligare att vi med hjälp av teknologi kan länka samman medarbetare och hjälpa till att stödja utvecklingen av ett företags kultur. I tillägg till att använda teknik för kommunikation och samarbete, kan den med fördel användas för att skapa en fantastisk medarbetarupplevelse genom att möjliggöra snabb konsumtion av kunskap, deltagande i beslutsfattande och ökad produktivitet. Här skriver vi om två sätt av fyra som teknologi kan användas för att forma medarbetarupplevelsen och stödja utvecklingen av er företagskultur.

Bli datadriven

När man är i en kulturförändring finns det ofta mycket gammalt tänkande I organisationen som bromsar förändringsarbetet. Det finns gamla processer, system och sätt som saker har gjorts på. Men, ett allt större antal företag vi arbetar med börjar förstå hur teknik och data kan hjälpa till att förändra gamla arbetssätt, genom att skapa insikter ur stora datamängder. Vår insiktsplattform fogar samman många datakällor och system och möjliggör en rikare och bättre analys. Insikterna ger faktabaserade beslutsunderlag för bättre beslutsfattande. Och allteftersom databaserat beslutsfattande visar på bättre affärsresultat blir vi, som människor, mer och mer benägna att släppa våra aversioner mot algoritmer allt mer.

Från data till insikt till agerbara insikter

Teknologi kan speeda upp kulturförändring genom att hjälpa till att identifiera vilka beteenden hos medarbetare och chefer som hjälper företaget att lyckas med sina mål. De flesta organisationer har mycket medarbetarrelaterad data, men den är ofta gammal och det är inte så många företag som är bra på att använda medarbetardatan till att definiera vilka beteenden och i slutänden vilken kultur, man faktiskt vill ha på företaget (du kan ha läst i tidigare bloggposter att vi ser företagskultur som summan av alla de beteenden man ser i ett företag). Genom att analysera medarbetardata (och kunddata) med affärsnyckeltal kan vi se vilka beteenden som faktiskt driver performance, och vilka beteenden som skadar medarbetarupplevelsen, arbetsgivarvarumärket och även kundlojaliteten. Användningen av teknik hjälper oss att ta fram best practice för chefer och kan proaktivt föreslå actions som hjälper dem att fostra rätt typ av beteenden. Det flyttar data från att bara vara oanvänd data, till att bli operativa och agerbara insikter.

I nästa blogginlägg delar vi med oss av ytterligare två faktorer som kan hjälpa dig och stötta utvecklingen av din företagskultur. Vill du läsa mer om förändringsarbete kan du ladda ner Hur kan vi åstadkomma förändring genom att ändra beteenden?

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev