Blogg

Tar vi medarbetarenkäten för given?

Av

Det ligger en tanke och gnager i mig – för några veckor sedan träffade jag en kritisk massa som med bestämdhet hävdade att man inte längre orkar svara på medarbetarundersökningen, dagen innan träffade jag en internationell organisation som tittade på sina resultat och suckade över att de i vissa länder var väldigt höga – då det inte alls speglar situationen utan mer deras förhållande till demokrati och att våga göra sin röst hörd. Dessa två situationer på samma vecka grep tag i mig. Jag tror inte att svara på en medarbetarundersökning per automatik leder till demokrati – men jag insåg ändå att det är ett sätt att göra sin röst hörd – i ett sammanhang där vi spenderar en stor del av vår vakna tid. Det är ett konkret sätt att påverka sin vardag och därmed sitt liv.

Det är viktigt att vi får till det och att vi kan ha arbetsförhållanden där vi mår bra och där vi får bästa förutsättningar att prestera. Det är precis det som en medarbetarenkät kan hjälpa till att sätta fokus på, med en rekommendationsmotor som hjälper ledning och chefer, men även medarbetare, att fokusera på vad som är viktigt just för deras grupp för att jobba med det som driver engagemang i just deras organisation. Återigen så att vi kan må bra och prestera på jobbet.

Vårt jobb som organisationsutvecklare på Brilliant är att hjälpa våra kunder att jobba med rätt fråga vid rätt tillfälle och därigenom hjälpa grupper och medarbetare framåt, mot en bättre situation. Det är väldigt fint, tycker jag och det är något som driver mig att hoppa ur sängen en mörk novemberdag. Det känns viktigt att jag kan få vara med och skapa och leverera insikter som påverkar både människor och affärer.

Ibland, när vi möter grupper där man inte vågar använda sina svar från medarbetarundersökningen för att svara på hur det egentligen är – det är beteenden som är osunda, som driver stress och icke sund psykosocial hälsa. Något vi vill undvika genom att varje grupp får jobba med de frågor som är viktigaste för dem att förbättra, i syfte att nå en god teameffektivitet, en god psykosocial hälsa, högt engagemang och ett ledarskap som hjälper gruppen framåt mot sina mål. Brilliants metod är byggd på precis detta.

Vad är det då som engagerar medarbetare att svara på en medarbetarundersökning, och vad ger det för resultat?

Jo, det vi tydligt ser i våra studier är att de grupper som faktiskt jobbar med sitt resultat förbättrar sig. Poängen är att arbetet med resultatet av en medarbetarenkät ska leda till att organisationen fungerar bättre än innan, mot det uppdrag och mål som finns.

För att nå ditt krävs en utförlig uppföljning och tydlighet.

3 konkreta tips för uppföljning av resultat

  1. Återkoppling
    Det är viktigt att återkoppla till de som tagit sig tid att svara på enkäten. Chefen behöver återkoppla på gruppens svar och att agera på de frågor som är viktiga för att nå framgång. För att nå framgång är det även viktigt att alla jobbar med de frågor de själva kan påverka, att de kan se resultat och att det lönar sig. Därmed blir det också av stor vikt att chef och grupp kommer ihåg att berätta om allt de har gjort sedan sist, vad som faktiskt kommer från den fakta som medarbetarna har givit i form att deras svar i medarbetarundersökningen.
  2. Undvik enkättrötthet
    För att undvika enkättrötthet – gör frågorna angelägna, jobba med resultatet och återkoppla till medarbetarna och fira era segrar när ni lyckas driva förbättring – det är ett förbaskat bra jobb gjort för att tillsammans driva förändring. Stanna upp och fira det innan ni kastar er på nästa utmaning!
  3. Var tydlig med era förväntningar
    Vi kan se att korta pulsar har något lägre svarsfrekvens än stora medarbetarundersökningar (73 % jmf med 81%). Jag tror att det är viktigt att inte pulsa för ofta men att regelbundet följa upp att man går åt rätt håll. Det är viktigt att ni som organisation är tydliga med era förväntningar på chefer och medarbetare, vad de förväntas göra efter en puls eller stor undersökning – man orkar inte med för mycket men man vill gärna jobba för framgång.

Genom detta kan er organisation lyssna in viktiga frågor som vi vet driver såväl god hälsa som framgång och jag tycker att det är viktigt att fortsätta jobba för att människor ska få det bättre i vardagen. Låt oss berätta hur vi kan göra det för just din organisation, kontakta oss här så berättar vi mer!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev