Blogg Ledarskap

Stå upp när det blåser – vikten av fungerande kommunikation från ledningen

Av

Brilliant Coacha coachen

Det är tunga tider för många organisationer. Under de senaste månaderna har vi träffat en hel del ledningsgrupper som står inför omorganisation, nedskärningar och budgetar som inte går ihop. Någon sa att 2024 verkligen kommer bli året då vi måste trolla med knäna för att lyckas.

Visst, det blinkar till här och var med ljusglimtar; inflation som inte längre rusar, räntor som inte längre höjs. Men det är fortfarande ett mörker som många organisationer är på väg in i.

Brilliant Future 5 framgångsrika ledarbeteenden

När vi träffar ledningsgrupper får vi ofta frågor om vad de ska göra, hur de ska lyckas ta sig igenom lågkonjunkturen. Ett kort svar är så klart att försöka stå upp, även om det blåser. Visst, det är inget nytt, men vi på Brilliant har data som bevisar att det fungerar. Häng med 👇

Ledningens kommunikation är nyckeln

Vår data visar att organisationer som är framgångsrika har en välfungerande kommunikation från ledningen, är bra på att skapa tydlighet samtidigt som medarbetarna känner sig involverade.

Regelbunden och tydlig kommunikation skapar oftast en känsla av transparens. Att kommunicera även i tider när det ser mörkt ut är således något som stärker synen på ledningen och bygger förtroende. Om ledningen känner sig osäker kring vad som ska kommuniceras, hur ofta och i vilka plattformar, är det enda sättet att stämma av detta genom att fråga organisationen om dess behov. Det är genom data från sådana mätningar vi på Brilliant drar lärdomar som kan komma fler till gagn. Vad behöver vi göra för att lyckas nå hela vägen ut?

Brilliant, High Performing Organisationer

*Ovan studie baseras på totalt 230 organisationer, data från 2022-2023

Vad har medarbetarna för behov egentligen?

Ibland hör vi att medarbetare vill ha mer information än de kan få från ledningen, att medarbetare tycks tro att det finns information som ledningen håller på. Det viktiga här är att ställa sig frågan vad vi behöver för information för att kunna göra ett bra jobb?

I organisationer med ett starkt förtroende för ledningen fungerar också kommunikationen från ledningen, vilket i sin tur också kräver att mellancheferna är bra på att föra kommunikationen vidare, på ett sätt som gör att medarbetarna lätt kan ta till sig informationen och det som är relevant för just den gruppen eller individen. En regelbunden kommunikation med ett anpassat språk i flera olika kanaler underlättar för att medarbetarna ska känna att deras behov uppfylls.

Som ledningsgrupp kan man ofta känna att man kommunicerar mycket men medarbetarna ändå inte nöjer sig – receptet lyder: kommunicera mera! Kommunikation är svårt.

Det finns lika många sätt att kommunicera på som det finns mottagare. Ja lite överdrivet kanske men alla uppfattar och tar till sig information på olika sätt. Frasen ”repetition is key” är något varje ledningsgrupp bör anamma i sin kommunikation. Och att kommunicera mycket och ofta ger resultat:

Brilliant intern kommunikation

*Ovan studie baseras på ca 93 000 st svar från drygt 100 organisationer, år 2023

Men var stannar då kommunikationen?

Det vi kan se i vår databas är att information från ledningen ofta stannar på vägen ut till medarbetarna. Mellanchefer har många gånger svårt att föra informationen vidare och anpassa den så att medarbetarna känner att den är relevant. Har era chefer de verktyg de behöver för att kunna föra informationen vidare? Är cheferna lojala med ledningen, finns det ett ”vi”? Mellanchefer behöver också vara bra på att lyssna in medarbetarna och föra vidare viktig information uppåt till ledningen. Det är också något som kan vara krävande för cheferna.

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att kommunikation är viktigare än på länge och att många organisationer har stort fokus på detta just nu, samtidigt som det är ett svårt område med många förväntningar från såväl chefer som medarbetare.

Tre konkreta tips kring er interna kommunikation:

  1. Fortsätt kommunicera, även när det blåser
  2. Följ upp medarbetare och chefer: har informationen gått fram, har ni det ni behöver för att göra ett bra jobb?
  3. Stötta cheferna i att föra informationen vidare: har alla chefer de verktyg de behöver för att medarbetarna ska kunna ta till sig ledningens information?

Vill du veta mer om vad vi på Brilliant kan hjälpa dig med när det gäller att mäta kaskadering av information genom er organisation men också hur ni kan jobba med kommunikationen mellan mätningar? Vi tar gärna ett samtal och berättar hur!

Ta kontakt med oss här

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev