Blogg

Självledarskap och stark företagskultur hjälper Vasakronan att skapa engagemang

Av

Vasakronan kammade hem andraplatsen i 2020 års upplaga av Brilliant Awards, kategori Årets arbetsgivare bland serviceorganisationer. Stefan Norell arbetar som HR-partner på Vasakronan och delar generöst med sig av hur de arbetat med engagemanget under rådande pandemi. Han introducerar också begreppet ”shut up and work”, inspiration som hämtades från ett forskarteam på Uppsala Universitet  – det kommer vi stjäla rakt av.

Ni är en av de organisationer i er bransch med högst engagemang bland era medarbetare, vad tror ni det beror på?

Grunden till vårt höga engagemang år efter år är den starka företagskultur vi byggt upp och att våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi är ett bolag som är nytänkande och vill ligga i framkant – en tydlig gemensam riktning gör att alla vet vart vi är på väg. Vi har integrerat självledarskap i organisationen där vi alltid utgår från att varje medarbetare är intresserad av, och tar ansvar för, sina arbetsuppgifter, sin tid och sin egen utveckling. Självklart med sin närmaste chef som coach på vägen. Det gör att varje medarbetare känner en stolthet och ser vilket värde de tillför Vasakronan och vår utveckling. Det tror vi är de främsta anledningarna till det höga engagemanget.

Dina tre bästa tips på hur ni jobbar med att bevara och upprätthålla engagemanget under rådande pandemi?

Vi jobbar alltid hårt tillsammans för att bibehålla engagemanget i organisationen, i synnerhet under det senaste halvåret när vi haft med ett virus att göra. Det har testat oss rejält. Vi kunde inte enas om de tre bästa tipsen för att behålla engagemang under rådande pandemi så här kommer istället fem:

  • Tappa inte det spontana vardagssnacket – ha en stående virtuell fikatid med en enda spelregel – prata inte jobb!
  • Boka in något kul att se fram emot i kalendern – i vårt fall skickade vi precis före sommarledigheterna ut en inbjudan till ett digitalt stormöte – Hänget med gänget döpte vi det till. Nästan alla 300 medarbetare deltog och fick lyssna till härlig livemusik, baka kakor med den kakdeg som hade skickats hem till alla, önska sina favoritlåtar som livebandet spelade och självklart tävla i ett musikquiz. Inför eventet fick vi även skicka in bilder på det mest kreativa hemmakontoret och på något som symboliserar en av våra fem värderingar. En lyckad förmiddag och något kul att se fram emot direkt efter semestern.
  • Få in tävlingsmoment i vardagen – i vårt fall publicerade vi veckans quiz på olika teman i en av våra Yammer-kanaler och skickade ut biobiljetter till vinnaren. Kul och uppskattat.
  • Introducera ”Shut up and work” i organisationen- vi inspirerades av ett forskarteam på Uppsala Universitet och är en hel eller halvdag i veckan där vi jobbar sida vid sida fast från olika platser och där kameran är på hela tiden. 25-45-minuterspass med individuellt arbete. Däremellan snackraster och sista passet feedbackar vi på varandras jobb. Vi gillar också att detta arbetssätt går att köra en timme likväl som en dag och går att styra i den grad en vill. Se här hur en Shut up and work-session kan se ut hos oss:

  • Inför gemensam träning utomhus – På våra orter Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala anordnades ett träningspass varje vecka. Motion kombinerat med gott snack kollegor emellan boostade helt klart vår energi och vårt engagemang.

Har era chefer fått särskilt stöd? 

Vi jobbar alltid affärsnära och tätt ihop med våra fantastiska chefer. Men så klart har det blivit ännu tätare samarbeten och dialoger till följd av pandemins utbrott i mars. Vi har löpande avstämningar både över telefon och Teams för att förstå vilka utmaningar cheferna står inför men också med medarbetarna. Vi har erbjudit feedbackträning via en samarbetspart, det har varit uppskattat, samt skickat ut ett sommarbrev med konkreta tips kopplat till ledarskap på distans, hur vi håller schyssta och inkluderande videomöten m.m.

Tycker ni er ha landat i ”det nya normala” och ser ni några fördelar med det?

Vi tycker absolut att vi varit duktiga på att ställa om och inte ställa in i särskilt stor utsträckning. Engagemanget är fortsatt högt och en tydlig fördel vi ser är att samarbeten inom teamen har tagit flera kliv framåt. Vi har också blivit ännu bättre på att använda de tekniska verktyg (som vi förvisso alltid haft på Vasakronan) men kanske inte nyttjat i samma utsträckning eller på samma sätt. En annan fördel vi ser och har landat i är att just tunga mötesdagar passar sig minst lika bra om inte bättre att genomföra hemifrån. Vi kan även se att många upplever att de får mer tid till återhämtning och att det blir enklare att få ihop vardagen.

Har ni hanterat eller kommunicerat särskilt kring balans mellan fritid och arbetsliv under pandemin?

Även om många upplever att det finns mer tid till återhämtning, lättare med hämtning och lämning av kids i skolan, att ta sig ut och träna med mera så finns det medarbetare som har svårare att släppa jobbet då det inte finns ett lika tydligt avslut på dagen. Här har vi dels tryckt lite extra på att cheferna ska lyfta detta i de löpnade medarbetardialogerna men också informerat om det delade arbetsmiljöansvaret- både vad gäller den fysiska arbetsmiljön på hemmakontoret men framförallt den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.


Stort tack från oss på Brilliant och ett varmt lycka till i ert fina arbete med  att hålla engagemanget inom organisationen på fortsatt höga nivåer!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev